"Určitě jsme si pomohli finančně, peněz je víc než v minulosti. Závazky, které nás v minulosti trápily a stály nás hodně peněz z rozpočtu, jako například mateřská škola, převzalo na svá bedra město. Podobně jde přes organizace města údržba hřbitova nebo veřejné osvětlení, o to se již dnes nemusíme starat," uvedl Jirout. Obec také již nemusí platit za docházku svých dětí do základních škol v Pardubicích. Na investice v Hostovicích tak zbývá více peněz než předtím. Rozpočet Hostovic se po připojení nezměnil, stejně jako před sloučením s Pardubicemi dosahuje zhruba dvou milionů korun.

Podle starosty bylo jedním z hlavních důvodů připojení k Pardubicím nutnost vybudovat kanalizaci a vodovod, neboť náklady kolem 20 milionů korun byly nad síly obce. "Pracujeme na stavebním povolení, kdy se akce uskuteční, závisí na tom, jestli se najdou peníze v rozpočtu města. Žádáme, aby byla zahrnuta mezi investiční akce, byl bych spokojen, kdyby se vše povedlo postavit do konce volebního období," uvedl Jirout. Do Hostovic také jezdí více spojů městské hromadné dopravy než před rokem, 12 ve všední den. Vedení obvodu se zatím nepodařilo dohodnout, aby městské autobusy zajížděly do Hostovic i o víkendu, obyvatelé jsou tak odkázaní na sporadické dálkové linky.

O připojení k Pardubicím rozhodli obyvatelé Hostovic v referendu v září 2005, osmým městským obvodem se obec stala po loňských podzimních komunálních volbách. Čtvrť má svého starostu a zastupitelstvo, nicméně na rozdíl od ostatních větších obvodů téměř neprovozuje vlastní úřad městské části. "Žádné zaměstnance na plný úvazek nemáme, starosta i místostarostka jsou neuvolnění. Snažíme se spolupracovat co nejvíce s magistrátem a máme méně činností než velké obvody. Rozhodnutí vydáváme za pomoci odborů města v oblasti životního prostředí a dopravy, zůstaly nám místní poplatky. Pro lidi se v podstatě nic nezměnilo," řekl Jirout.

Hostovice mají asi 250 obyvatel, největší pardubický obvod Polabiny kolem 21.000. Starosta nevylučuje, že se osmý obvod v budoucnu přidruží k jiné městské části. "Pokud nám nějaká forma státní správy a samosprávy zachová určitou nezávislost, osobně na samostatnosti netrvám," uvedl Jirout.