„Některé kroky, jako napojení rychlodráhy na systém městských komunikací, by měly být dělány okamžitě. Město koncepci dostalo, bohužel, zatím se nepohnulo o krok dál, aby se to nějakým způsobem dopracovalo projektově a začalo realizovat.“

Dopravní situace Pardubic je podle Košaře diametrálně odlišná od sousedního Hradce Králové, v němž má velký podíl tranzit. „U Pardubic je tranzitní doprava v procentech zanedbatelných. To znamená, že obchvaty musí být přiblíženy městu natolik, aby přejezd z jedné části města na druhou byl daleko rychlejší a snazší po obchvatu než středem města. Pak to bude fungovat,“ soudí architekt.

Koncepce, o níž Milan Košař mluví, byla zpracována na základě revize šestých změn územního plánu Pardubic. Vytvořila ji Asociace pro urbanismus a územní plánování. „Měla by být zakotvena do územního plánu jako koncepce, která se bude postupně naplňovat. Nikoliv měnit tak, jak se bude třeba měnit politické vedení města,“ je přesvědčen Milan Košař a dodává: „To by se stát nemělo.“

Radnice si nyní musí podle architekta zajistit kontrolu nad pozemky pro budoucí důležité komunikace. „Jde o to, aby na nich nebyla povolena výstavba, která by to v budoucnu znemožnila,“ říká a vyjmenovává tři hlavní lokality, jichž se to týká. Jde o napojení na rychlodráhu z ulice 17. listopadu, druhým místem je spojení s Kyjevskou ulicí u nemocnice a třetím průtah rychlodráhy kolem lihovaru.

Pokud by se podle Košaře podařilo tato tři napojení na rychlodráhu zrealizovat, mělo by se ulevit centru města. „Ale zároveň je potřeba urychleně vybudovat severovýchodní obchvat, to znamená spojení Dubiny s Fáblovkou, který už je na územním plánu města namalován deset let a bohužel je to investice státu. Myslím si, že tlak ze strany města by měl být mnohem větší. Byl bych rád, kdyby to bylo do pěti let,“ přeje si Milan Košař.