Hlavním důvodem doplnění seznamu o Kladruby je podle agentury výskyt dvou chráněných brouků - páchníka hnědého a lesáka rumělkového.

Jak však tvrdí odborníci z agentury, v případě, že by hřebčín byl do Natury 2000 zařazen, pro na jeho běžném provozu i pro další obyvatele se nic nemění.

Jednání pokračují

„Povinnost doplnění národního seznamu EVL soustavy Natura 2000 vyplývá ze závazků České republiky vůči Evropské unii a z požadavků Evropské komise (EK). Doplněny mají být lokality pro některé evropsky významné druhy rostlin a živočichů a typy přírodních stanovišť v kontinentální oblasti. Rozloha a počet lokalit vychází z požadavků EK daných odbornými kritérii, v žádném případě nedochází k návrhům na doplnění EVL nad jejich rámec,“ říká Eva Škrabalová z pardubického pracoviště agentury.

Předjednání návrhu probíhá s obcemi a dalšími dotčenými subjekty od letošního října, v příštím roce by pak mělo dojít k zařazení schválených lokalit do národního seznamu.

Jestli mezi nimi budou i Kladruby, se teprve ukáže. Hřebčín samotný i Pardubický kraj je proti, mimo jiné pro obavy z možných komplikací v hospodaření tohoto chovatelského zařízení. To ale agentura vyvrací. „Pro běžný provoz hřebčína a dalších obyvatel by nemělo zařazení do soustavy Natura 2000 představovat omezení,“ říká Eva Škrabalová. „Páchník hnědý a lesák rumělkový vyžadují ke svému životu trouchnivějící dřevo, které nacházejí nejen v alejích, ale také solitérních stromech a prosvětlených porostech - například v části areálu Mošnice. Pro ochranu těchto druhů je důležité zachovat v rámci lokality dostatečný množství vhodného biotopu. Kromě trouchnivějících stromů také mladší stromy, které v budoucnu vytvoří potřebný biotop. Vzhledem k tomu, že navrhovaná EVL je rozsáhlá, věříme, že lze nalézt řešení vyhovující jak požadavkům ochrany přírody, tak hřebčína a památkářů. Cílem soustavy Natura 2000 nejsou striktní zákazy a omezení vlastníků, ale zachování životaschopných populací druhů a stanovišť významných z evropského pohledu.“