Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem potřebuje peníze na své další opravy, rozvoj a dobudování chybějící infrastruktury. Cesta by mohla vést přes finanční prostředky Evropské unie. Hřebčín však jako státní podnik nemůže sám o sobě o tyto peníze žádat. Tuto překážku by mělo překonat založení neziskové organizace.

Na kostel i zeleň

Hřebčín spolu s Pardubickým krajem a ministerstvem kultury chce uspět v Integrovaném operačním programu a získat evropské peníze. „Jedná se o milionové částky na opravu hlavních budov a kostela,“ říká Petr Šilar, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. „Hřebčín bude usilovat také o peníze z Regionálního operačního programu, a to na výstavbu nové haly a opravy budov, které slouží na propagaci a ubytování.“ Vedle toho se chce hřebčín rovněž zapojit do projektů revitalizace zeleně v celém areálu, také v tomto případě je možné získat peníze z evropského operačního programu Životní prostředí. „Velkým problémem však je, že hřebčín má statut státního podniku a ten nemůže žádat o podporu. Z těchto důvodů proběhlo již několik jednání a žádostí ze strany hřebčína. Na ministerstvu zemědělství, které je zřizovatelem hřebčína, už došlo k dohodě na vytvoření neziskové organizace za účasti ministerstev kultury, zemědělství a Pardubického kraje. Tato nová společnost bude nositelem uvedených projektů,“ předpokládá Petr Šilar.