Průkopník české aviatiky Jan Kašpar se brzy dočká nového, důstojného místa posledního odpočinku. Společnost Jana Kašpara totiž včera podepsala smlouvu o spolupráci s praneteří tohoto aviatika a dohodla se na vypsání architektonické soutěže na nový pomník Kašparovy hrobky.

Praneteř podepsala včera smlouvu

Kašparova praneteř Eva Perrová přijela do Pardubic připomenout si památku svého předka a položila květiny k hrobu Jana Kašpara na městských hřbitovech. Doprovázel ji Jiří Kotyk, předseda Společnosti Jana Kašpara, která nedávno vznikla coby občanské sdružení s cílem podporovat a udržovat Kašparovu památku.

Při této příležitosti Eva Perrová a Jiří Kotyk podepsali smlouvu o spolupráci a úpravě vztahů při rekonstrukci hrobky Jana Kašpara.

„Účelem této smlouvy je zejména vytvoření podmínek pro celkovou rekonstrukci hrobky a spolupráce při provedení této rekonstrukce. Společně budeme usilovat o získání finančních prostředků z veřejných prostředků na obnovu hrobky. Její podoba pak vzejde z architektonické soutěže, kterou v dohledné době vyhlásíme,“ řekl předseda společnosti Jiří Kotyk.

Ve smlouvě je mimo jiné také uvedeno, že ostatky Jana Kašpara zůstanou po dobu nejméně 100 let uloženy v Pardubicích.

K přemístění hrobky není důvod

„Postava mého prastrýce byla a je nerozlučně spjata s Pardubicemi a nevidím důvod, proč poslední místo odpočinku měnit. Úvahy o přesunutí ostatků Jana Kašpara například na pražský Vyšehrad mi připadají liché. Kašparova rodina a jistě i sám Kašpar si přál zůstat v rodných Pardubicích,“ komentovala situaci Eva Perrová.

Společnost Jana Kašpara plánuje i další aktivity spojené s osobou Jana Kašpara. Uvažuje mimo jiné o vybudování naučné stezky po stopách tohoto českého aviatika v Pardubicích.