Od počátku roku přestal stát vyplácet pozůstalým tzv. pohřebné, pětitisícový příspěvek na pohřbení zesnulého. Řadě rodin tak vznikl docela velký problém. Vypravení pohřbu dnes totiž není levnou záležitostí a finanční příspěvek od státu byl přece jen významnou položkou.

Nové trendy

Cena standardního pohřbu se dnes pohybuje mezi patnácti a dvaceti tisíci korunami. Začnou tedy lidé na smutečních obřadech šetřit na úkor jejich kvality či pietnosti? Jistě se touto cestou někteří vydají, ale podle pracovníků v pohřebnictví se tak stane pouze ve výjimečných případech. Lidé spíše hledají nové možnosti nebo kombinují stávající, neboť i tak lze ušetřit a přitom zachovat kvalitu.

Již řadu let je na ústupu dříve hojně rozšířený způsob pohřbení do země. Důvodem je vedle finanční náročnosti, cena za vykopání hrobu se totiž pohybuje v řádu tisíců, také fakt, že ubývá lidí, kteří takto chtějí po smrti spočinout. Skutečně stará generace, do jisté míry spjatá s tradičním náboženským smýšlením, mizí a dnešní šedesátníci či sedmdesátníci již dávají přednost zpopelnění.

Roli hraje i rozdíl mezi městem a venkovem. Na městských hřbitovech se hroby vykopávají zcela výjimečně, vesnice tento způsob užívá hojněji. Například v sedmitisícových Holicích jsou do země pohřbeni průměrně dva nebožtíci ročně.

Zpopelnění tedy převládá a vyjde laciněji. Rozloučit se můžete v obřadní síni krematoria. Poslední dobou se ovšem rozmáhá trend tzv. rozloučení z kostela v místě bydliště. Vyjde to o něco levněji než v krematoriu a ještě ušetříte na objednání autobusu pro smuteční hosty. Pravý důvod je ale jiný. Obřad má důstojnější charakter, rozloučení je osobnější a truchlící si nepřipadají jako na běžícím pásu. (Lukáš Peška)

Více informací o stavu holického hřbitova najdete také ZDE