Řada organizací, které poskytují sociální služby, jsou v ohrožení. A to kvůli výraznému snížení státních dotací. Ve schváleném státním rozpočtu totiž chybí oproti loňsku více než 1,5 miliardy korun!

„Konkrétně pro Pardubický kraj to znamená snížení dotací o více než 170 milionů korun,“ potvrdil výsledky dotačního řízení krajský radní zodpovědný za oblast sociální péče Miloslav Macela.

„K velkým restrikcím došlo zejména u pobytových zařízení. U těch krajských, jako jsou domovy pro zdravotně postižené, došlo k poklesu příjmů o 99 milionů korun, u obecních zařízení, což jsou především domovy pro seniory, činí výpadek 79 milionů korun. Zřizovateli domovů pro seniory jsou přitom i menší obce, které nemají žádnou možnost, jak výpadek dotace nahradit,“ sdělila tisková mluvčí Pardubického kraje Kateřina Nohavová.

Dojde k zániku?

„Jde o totální kolaps systému sociálních služeb v celé České republice. Pokud nedojde k potřebnému dofinancování, může to znamenat ukončení činnosti řady poskytovatelů,“ varoval ředitel přeloučského Domova U Fontány Zdeněk Slováček. „Proto je nyní třeba vytvářet tlak na ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se peníze, které ze státního rozpočtu zmizely, zase pro sociální služby našly,“ prohlásil Zdeněk Slováček.

Pardubický kraj se podle krajského radního Miloslava Macely nehodlá s touto situací smířit a má připraveno několik variant dalšího postupu. „Nemůžeme přece říct starým a handicapovaným lidem, ať se o sebe postarají sami. Jsme v kontaktu se všemi profesními a zájmovými organizacemi v sociálních službách a budeme intenzivně jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí a vládou o navýšení dotací. Ředitelům jsme doporučili prozatím pozastavit větší nákupy, opravy a investice. Jedinou oblastí, do které nechceme zasahovat, jsou mzdy. Ty se v sociálních zařízeních pohybují hluboko pod průměrem,“ dodal Miloslav Macela.

Pardubický kraj v současné době připravuje definitivní podobu rozpočtu na letošní rok. V něm dokonce uvažuje s určitou rezervou na pokrytí výpadku státních dotací. Nejprve však podle Macely musí svou povinnost splnit stát.

Pomoct by měl stát!

„Když dokáže najít miliardu korun na mistrovství světa v lyžování, musí být schopen zajistit i péči o seniory a zdravotně postižené občany,“ uzavřel krajský radní.