„V pátek od 19 hodin přivítáme ve Velkém sále Domu dětí a mládeže (DDM) Delta na Dukle vzácného hosta – Vladimíra Sochu z Univerzity Karlovy (UK) v Praze. V přednášce nazvané Působení kosmických vlivů na život na Zemi se mimo jiné dozvíme, jaké reálné nebezpečí nám hrozí z vesmíru. Za přednáškou se vydejte do Gorkého ulice 2658," zve na přednášku Petr Komárek z pardubické Hvězdárny barona A. Krause.

„Planeta Země není zcela bezpečným místem," varuje lektor. „Ačkoliv nám to tak nemusí připadat, protože délka existence našeho biologického druhu a zaznamenané historie je z geologického hlediska doslova nepatrná. Člověk ještě nezažil žádné z hromadných masových vymírání, která postihla naši domovskou planetu již nejméně pětkrát. Právě to poslední z nich, ke kterému došlo na konci druhohorní éry před 65 miliony let, přitom nemělo pozemskou příčinu. Jak dnes víme, smrt tehdy přišla z vesmíru..," říká Vladimír Socha.

Pád meteoritu v čeljabinské oblasti, v pátek 15. února 2013, by se sotva dal nazvat nebezpečným úkazem v porovnání s tím, co již Zemi několikrát postihlo. Máme se však reálně něčeho v nedalekém budoucnu obávat? To přijďte zjistit na dnešní přednášku.

Vzácný host

Vladimír Socha je český popularizátor paleontologických věd, zejména pak historie dinosaurů. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v oboru biologie a zeměpis, nyní postgraduálně studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zároveň učí na druhém stupni základní školy dějepis a přírodopis. Je rovněž autorem čtyř velmi čtených knih o dinosaurech.