Na vině je masový výskyt sinic. Nevyhovující hodnoty naměřili hygienici ve všech třech sledovaných lokalitách přehrady, tedy u Hoješína, pod Semtínem i na Ústupkách. „Množství sinic vysoce převyšovalo stanovený limit,“ uvedl Jaroslav Říha z chrudimského pracoviště krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Zákaz koupání v přehradě má informativní charakter. „Vymahatelný by byl tehdy, pokud by se týkal nějakého uzavřeného a oploceného areálu. Takový areál by jeho provozovatel musel uzavřít. To ale není případ Seče,“ vysvětluje Jaroslav Říha. Lidé by ale do vody neměli vstupovat ve svém vlastním zájmu, neboť těla některých druhů sinic obsahují jed. Otrava by sice lidem hrozila až při skutečně vysokých koncentracích uvedených organismů, alergické reakce se ale mohou dostavit dříve.

Rozbory vod provedené hygieniky v Královéhradeckém kraji zjistily na některých vodních plochách zvýšený výskyt sinic. Na zhoršenou kvalitu vody upozorňují hygienici na Stříbrném rybníku u Hradce Králové a v Dolcích na Trutnovsku. Kdo se tam vykoupe, měl by se pak osprchovat pitnou vodou. „Na těchto nádržích upozorňujeme na mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní potíže,“ uvedli hygienici. Provedli rozbor vody také ve vodní nádrži Rozkoš, kde se kvalita zlepšila. V ostatních nádržích je voda vhodná ke koupání. Hygienici zveřejňují informace o kvalitě vody na www.khshk.cz, upozorňují však na to, že u koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí. (čtk)