Akce má vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací.

Již od 15. září do 15. listopadu mohou občané posílat na adresu organizátora své nominace na adresu: KONEP o. s., Pernštýnská 15, Pardubice 530 02.

Lidé ocení v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji.

Nominace jsou rozděleny do tří kategorií a to: Dobrovolník, Nestátní nezisková organizace a Společensky odpovědná firma.

Základní pravidla určující, kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace www.nevladky.cz a najdete je v sekci dobrovolnictví.

V Pardubickém kraji aktivně působí celá řada dobrovolníků a neziskových organizací.

„Jsou zde lidé, kterým nezáleží jen na sobě, ale mají zájem o lidi a prostředí kolem sebe,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje a dodává vysvětlení: „Jsou to lidé, kteří svůj čas věnují druhým s radostí a bez nároku na odměnu. Proto jim náleží společenské uznání. A uznání patří i těm, kteří dobrovolnictví podporují.“

Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie obdrží věcnou cenu a pět nominovaných se podívá do Štrasburku. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne dne 7. prosince ve společenském sále na Magistrátu města Pardubic.

„Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor,“ říká k pravidlům Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, o. s.

Záštitu nad oceněním převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola.