Soutěžící si vybírali ze dvou témat – Ta dnešní mládež a Život není fér. Úroveň všech týmů byla každopádně opravdu vyrovnaná. Publikum a porota si vyslechla spoustu poutavých prezentací, různých a zajímavých názorů na dnešní svět a společnost. Častokrát se řešila otázka typická pro mnoho Čechů – nespokojenost všeho a se vším.

Kromě toho jsme vyslechli zajímavý případ přímo ze soukromí jedné soutěžící, která se podělila s ostatními o příběh o své nemoci a jakým způsobem se s ní vyrovnala. Dále například tým Škubabu prezentoval s nadsázkou o výhodách a nevýhodách lidí, co musí nosit brýle. Řada týmů také vynikala z grafické stránky zpracování prezentace nad ostatními, příkladem budiž tým PEPEgas.

Na nejvyšší mety však dosáhl tým KUBAHONSMOZART z pořadatelské školy. Ten překvapil svým projevem, vhodnou gestikulací a správným zařazením mnoha prezentačních prvků do jejich vystoupení. Na místě nejvyšším, tedy prvním a jediném postupovém se poprvé v historii umístil tým z Gymnázia Holice, tým (IN)VICTUS, v překladu Nepřemožitelní. Přízeň poroty si získali kromě perfektního projevu také skvělou interakcí s publikem a připravenými materiály. Proto jim právem náleželo první místo v poměřování prezentačních dovedností na krajském kole v Pardubicích. Anna Švaňhalová

Soutěž Prezentiáda je mistrovstvím základních a středních škol České a Slovenské republiky v prezentačních dovednostech. Letošního desátého ročníku se zúčastnilo 355 týmů z 164 škol. Vítězové krajských kol a jeden tým s divokou kartou se utkají o celkové vítězství 25. a 26. dubna na Grandfinále v Brně. Soutěž pořádá spolek Student Cyber Games, jehož členové se snaží naučit studenty hrou novým dovednostem.