Spojuje se s významným architektem Josefem Gočárem.Její nynější vlastník ukončil provoz po 101 letech a nabízí mlýny k prodeji. Co by se z nich mohlo stát a k čemu by sloužily rozsáhlé prostory? To  by mohlo být předmětem veřejné diskuze, která je jedním z cílů iniciativy Mlýny městu.

Veřejná diskuze

„Naším cílem je otevřít veřejnou diskuzi o zapojení areálu do struktury a života města a způsobu zamezení reálné hrozby chátrajícího opuštěného průmyslového areálu," informoval za iniciativu Mlýny městu František  Václavík.

„Negativním příkladem toho, co by se mohlo stát s mlýny a čeho se chceme zaručeně vyvarovat, je chátrající areál Tesly nebo již zdemolovaná továrna Prokop a synové. Tyto příklady byly také impulsem pro jednání," dodal další z členů iniciativy Ondřej Teplý.

„Chceme, aby se do této diskuze zapojili zástupci města, odborníci a široká veřejnost," sdělil František Václavík.
Iniciativa chce poukázat na to, že není nutné v krátkodobém výhledu investovat vysoké prostředky na přestavbu, ale prozkoumat a nechat se inspirovat existujícími modely provozování a postupné konverze z obdobných projektů z celé Evropy.

Markéta Markovicsová