Město chce rozšířit Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) platný pro nejstarší pardubická sídliště Dukla a Višňovka o střed města a Polabiny.

Možnost požádat 
o navýšení dotací

Zároveň má šanci získat na regeneraci veřejných prostranství na Dukle a Višňovce z evropských fondů zhruba o šedesát milionů korun více, než původně plánovalo.
„Dostali jsme možnost požádat o navýšení dotací pro tento IPRM. Budeme se snažit maximálně využít těchto prostředků ke zkrášlení veřejných prostranství tak, aby obyvatelům skutečně sloužila a aby sídliště byla pro jejich obyvatele příjemným domovem," řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

„Při přípravě projektů se ovšem neobejdeme bez úzké součinnosti s pátým městským obvodem, jehož představitelé by měli nejlépe vědět, co obyvatelům těchto lokalit chybí a co si zde naopak nepřejí," dodala primátorka.
V současné domě se magistrát také obrací na ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o povolení  k rozšíření zóny IPRM o další území, a to část středu města a Polabiny.

Na co mohou využít prostředky?

„Do těchto lokalit by měla ale směřovat pouze podpora vlastníkům bytových domů, kteří by je mohli s podporou evropských fondů rekonstruovat, zateplit a podobně," upřesnila pro Deník Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

Pardubice mají v současné době přislíbeny na revitalizaci dvou poválečných sídlišť do roku 2015 evropské dotace ve výši zhruba 165 milionů korun, tedy asi 6,5 milionu euro.
„Prostředky mohou využít na rekonstrukce či modernizace bytových domů,  na  úpravy veřejných prostor sídliště, budování či modernizaci nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch včetně dětských hřišť a podobně.  Nyní mají vyčerpáno asi 100 milionů korun, ke zbývajícím 65 mohou získat ještě dalších 60 milionů korun," nechala se slyšet Nataša Hradní.