Seriál inventura radnice 2010 - 2014
Analýzy, ankety a zajímavosti najdete v úterním (05.08.2014) vydání Pardubického deníku na straně 2

Jak to v posledních čtyřech letech vypadalo v Lázních Bohdanči? Mnoho lidí si vzpomene na aktuální kauzu s těžbou štěrkopísku v areálu Čertoříšský. V Bohdanči ale v posledním volebním období také opravili radnici nebo koupili fotbalový stadion.

„Jsem ráda, že jsme jednomyslně přijali dlouhodobou strategii rozvoje města a na jejím základě dokončili a vydali nový územní plán. Úspěšně jsme zprivatizovali bytový fond převzatý od armády, zvládli jsme výměnu krovů a střešní krytiny na historické budově radnice. Koupí fotbalového stadionu a převodem sokolovny do vlastnictví města jsme vytvořili předpoklady k zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity občanů," uvedla starostka Bohdanče Květoslava Jeníčková (Nestraníci) s tím, že město navíc hospodařilo bez dluhů a dokázalo si vytvořit i finanční rezervu.

Střecha se povedla

Slova chvály dokáže pro vedení města najít i opoziční zastupitel za ODS Josef Štěpanovský. „Za úspěch považuji to, že město získalo do svého vlastnictví fotbalový stadion, kde našlo sportovní vyžití mnoho dětí. Dále bych současné vedení města pochválil za rekonstrukci střechy na radnici," podotkl.

Ne ve všem ale bylo vedení města tak úspěšné. „Trápí mě pomalé tempo přípravy zásadní rekonstrukce základní školy. Dokumentace prošla aktualizací a nyní, po neúspěšném výběrovém řízení na zpracovatele projektové dokumentace, je zpochybňována už dříve přijatá celková koncepce. Obávám se, že město nebude včas připraveno na možné dotační příležitosti v tomto plánovacím období," podotkla starostka.

Základní škola město skutečně trápí. „Dluhem vůči občanům a zejména dětem je, že se nijak zásadním způsobem nepokročilo s rekonstrukcí základní školy. Také se domnívám, že současné vedení totálně selhalo při rekonstrukci restaurace pod radnicí," sdělil Josef Štěpanovský.

V posledních měsících byla nejdiskutovanějším tématem těžba písku, která by se dotkla i obyvatel okolních obcí. O změně územního plánu, která by umožnila těžbu písku bude ovšem hlasovat až nové zastupitelstvo. Současní politici se totiž na žádném řešení dohodnout nedokázali. Lze tedy očekávat, že těžba písku bude jedním z hlavních předvolebních témat. „Věřím ale, že ti, kteří se budou ucházet o důvěru občanů, prokáží moudrost a nabídnou své představy o budoucnosti města v daleko širším záběru," řekla Květoslava Jeníčková.

Velké problémy také lázeňské město řešilo v důsledku chyb při čerpání evropských dotací v předchozím volebním období. Hrozilo, že bude nutné vracet desítky milionů korun dotací na regeneraci a revitalizaci části města. „Městu se podařilo vyjednat prominutí penále v plné výši a snížení odvodu za porušení smlouvy a rozpočtové kázně. Celková sankce, kterou muselo město v tomto volebním období uhradit byla 4,8 milionu," vysvětlila starostka.

Chyby zjistil Nejvyšší kontrolní úřad i vlastní audit úřadu. „Úřad regionální rady vyměřil městu korekci, kterou Lázně Bohdaneč zaplatily. Tím je celá situace vyřešena," uvedl Martin Škeřík z úřadu Regionální rady Severovýchod.


Více v tištěném vydání Pardubického deníku na straně 2