Projekt vzniká protiprávně na bývalém popílkovišti nedaleko chemičky Synthesia a plánovaný areál se má stát jedním z největších logistických center v Evropě.

 Vrchlabská firma D+D však doposud nezískala na svůj záměr územní rozhodnutí a stavební povolení. Protože je ale podle představitelů firmy vázána smluvními termíny ke svým zákazníkům, doposud raději riskovala porušení zákona. Nyní firma oznámila, že práce hodlá přerušit a bude se snažit získat dodatečné stavební povolení.

 Radnice tak dosáhla svého, ale až pod pohrůžkou, že firmě D+D nepronajme městské pozemky, na nichž má logistické centrum zčásti stát.

Stojí na popílkovišti

Několik měsíců probíhaly práce na projektu s názvem Zelená louka, který začal vznikat na čtrnácti hektarech plochy. Přes výzvy stavebního úřadu ale stavba pokračovala bez řádných povolení.

 Minulý týden radní města vyzvali firmu, aby okamžitě zastavila veškerou stavební činnost, v opačném případě s ní nebude uzavřena nájemní smlouva na část pozemků, které nutně potřebuje. Práce na staveništi pokračovaly i po této výzvě, v úterý odpoledne ale D+D vydala prohlášení, v němž uvádí, že začala podnikat kroky k pozastavení stavby. Současně připravuje podání žádosti o dodatečné stavební povolení. „Všechny podklady pro stavební řízení jsme již měli jednou připraveny, nyní provedeme potřebné aktualizace, tak abychom mohli žádost podat okamžitě po rozhodnutí rady města o pronájmu části pozemku vlastněného městem, který je součástí areálu,“ řekl Petr Dědek, ředitel investora projektu, akciové společnosti D+D Park Pardubice. Podle Dědka je jejich projekt za necelou miliardu korun, který má údajně přinést na 750 pracovních míst, významný i z hlediska životního prostředí. Například tím, že dojde rekultivaci popílkoviště a že na rozdíl od podobných projektů tento počítá s velkým využitím železniční dopravy.

 „Samozřejmě jsme si vědomi omezení, která má příjezdová komunikace a křižovatka u tzv. Doubravického pavilonu Univerzity Pardubice. S kompetentními úřady jsme již začali jednat o dlouhodobém koncepčním řešení,“ dodal Dědek.

Včera však na stavbě logistického centra Zelná louka nebyl znát žádný útlum prací, spíše naopak. Zedníci vyzdívali příčky haly, která má již opláštění, v okolí budovy se intenzivně upravovaly parkovací plochy. (pd)

Více informací najdete na webu www.pardubicky.denik.cz/cernastavba