Ve světovém kalendáři jsou Irmgardy neboli Irmy dvě. Jedná má svátek 4. září a narodila se kolem roku 1020 na hradě Aspelu v Severním Porýní-Vestfálsku. Když její rodiče zemřeli, rozdělila své dědictví mezi špitály, kostely a chudobince. Sama pak podnikla několik poutí do Říma a později žila jako poustevnice. Zemřela v Kolíně nad Rýnem 4. září kolem roku 1085.

Druhá Irmgarda se narodila kolem roku 830 a jejím otcem byl císař Ludvík Němec. Protože si již v mládí vybrala duchovní dráhu, dal jí její otec darem benediktinský klášter Buchau ve Württembersku, který pak vedla jako jeho abatyše. Po roce 857 přesídlila do kláštera Frauenchiemsee u bavorského Chiemského jezera, kde 16. července roku 866 zemřela.