VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Snad aby regionem jezdili podle itineráře?

VÝCHODNÍ ČECHY - Dopravní omezení ve východočeskémkraji k 9. srpnu 2007

10.8.2007
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

okr. Hradec Králové

- Ve dnech 10. až 12. srpna bude provedena oprava povrchu na sil. I/35 na Vančurově nám. - 1/2 vozovky. Provoz bude veden pouze v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy. Zároveň bude opraven povrch 1/2 vozovky ul. A. Dvořáka ve směr z centra po křiž. s ul. Vocelovou. Křižovatky s ul. Sadovská, B. Martinů a Sušilova budou zaslepeny.
POZOR!!! V této době nebude možno odbočit z Vančurova nám. vpravo do ul. Průmyslové. Náhradní trasa povede ul. Na Okrouhlíku (od Úřadu práce) do ul. Hořické.

- Do 12. 08. 2007 bude probíhat oprava vrchních vrstev komunikace na ul. Pražská v HK, v úseku mezi křiž. s ul. Zelenou a Anenským náměstím.

- Od 13. do 19. srpna 2007 bude provedena další etapa opravy okružní křižovatky na sil. I/11 x III/32438 (do Stěžer). Objízdná trasa od Náchoda na Prahu bude vedena do obce Stěžery, zde vlevo na II/324 a dále na I/11. Úsek od Stěžer k I/11 bude jednosměrný. V opačném směru bude provoz veden stavbou.

- Od 2.07. 2007 do odvolání bude tento úsek pro veškerý provoz úplně uzavřen. Vjezd do prostoru Ulrichova nám. a okolních ulic bude možný pouze ve směru od silničního okruhu (křiž. "Anička").

- Stále aktuální je změna ze dne 24. 06. 2006, kdy došlo k místní úpravě (svislé i vodorovné dopravní značení) na Gočárově tř., na křižovatce se silničním okruhem ve směru od křižovatky "Koruna". Změna spočívá v umožnění odbočení vlevo z Gočárovy tř. na ul. Střeleckou ve dvou jízdních pruzích.

okr. Havlíčkův Brod

- Od 10. 04. do 10. 09. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/150 v úseku Pavlíkov – Vilémovice. Důvodem úplné uzavírky je přeložka silnice č. II/150. Objížďka se značení je vedena po silnici č. III/01832.

-Od 23. 04. do 19. 09. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace ul. Průmyslová v Havlíčkově Brodě. Důvodem je rekonstrukce komunikace a vybudování nové okružní křižovatky silnic č. III/03811 a místní komunikace ul. Průmyslová.

-V termínu od 01. 08. 2007 do 21. 08. 2007 je plánovaná úplná uzavírka silnice č. II/350 v obci Šlapánov. Důvodem částečné uzavírky komunikace je realizace kanalizace a pokládka živičného betonu.

- V obci Česká Bělá bude úplná uzavírka silnice č. III/34410 ve dnech od 23. 08. 2007 do 26. 08. 2007. Objízdná trasa bude vedena po silnici třetí třídy a místní komunikaci. Důvodem je konání tradiční poutě.

- Úplná uzavírka nám. T. G. M. v Golčově Jeníkově (silnice č. III/3456) je plánována v termínu od 07. 09. 2007 do 10. 09. 2007. Důvodem úplné uzavírky je konání tradiční poutě. Objížďka bude vedena po souběžné místní komunikaci.

- Úplná uzavírka silnice č. II/130 ul. Koželská v Ledči nad Sázavou, která bude realizována v termínu od 16. 07. 2007 do 19. 08. 2007. Důvodem uzavírky je oprava komunikace a výstavba chodníku podél komunikace. Objížďková trasaje vedena ze směru od Hněvkovic přes obec Bohumilice a do Ledče nad Sázavou. V opačném směru bude silniční provozodkloněnsměrem na obec Bojiště a na trasu silnice II/130 a poté na silnici č. II/150.

- Úplná uzavírka silnice č. II/350 v Přibyslavi dne 01. 09. 2007 od 7:00 hod. do 22:00 hod. Úplná uzavírka se realizuje v souvislosti s konáním akce „Historický den“ v Přibyslavi spojené s kulturním programem. Objízdná trasa je vedena po silnici č. I/19 a místní komunikace ul. Příkopy a Pecháčkova.

- V souvislosti s konáním výstavy mlékárenských výrobků v Přibyslavi spojené s kulturním programem se uskuteční úplná uzavírka silnice č. II/350 v prostoru Bechyňova náměstí av části ulice Havlíčkova. Termín akce: od 7:00 hod. dne 8.9.2007 do 11:00 hod. dne 9.9.2007. Objížďka je vedena po silnici č. I/19 a místních komunikací.

- Dopravní omezení na silnici č. II/345 se připravuje v úseku Chotěboř – Vilémov v termínu od 5.8.2007 do 19.8.2007. Důvodem je frézování obrusné krytové vrstvy. Silniční provoz bude řízen světelnou signalizací. Na toto dopravní omezení budou navazovat úplné uzavírky silnice č. II/345 při pokládce obrusné krytové vrstvy a to ve třech etapách: I. etapa od 20.8.2007 do 21.8.2007 v úseku Kraborovice – Borek, II. etapa od 22.8.2007 do 27.8.2007 v úseku Borek – Přísečno, III. etapa od 28.8.2007 do 30.8.2007 v úseku Nová Ves u Chotěboře – Chotěboř. Objízdné trasy budou vyznačeny přenosným dopravním značením a vedou po silnicích třetích tříd. okr. Chrudim

Silnice I. třídy

-Od 22. 2.do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/37v úseku mezi křižovatkami se silnicí č.II/337 směrem na Seč a na Ochoz u obce Nasavrky. Důvodem je provádění prací při čištění Pivovarského rybníku v obci Nasavrky. Nákladní vozidla budou odvážet bláto a jiné nánosy ve směru od rybníku po silnici II/337 a následně po silnici I/37, kde na úrovni čerpací stanice odbočí vpravo na louku. Na uvedenou situaci budou řidiči upozorněni dopravním značením (zatím bez omezování rychlosti jízdy).

- Ve dnech 13. 8. 2007 - 19. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici I/37 v km cca 54,550 - 54,800 v Chrudimi (ul. Pardubická). Uzavření jednoho jízdního pruhu ve směru na Pardubice dojde z důvodu kácení dřevin v parku.

- Od 13. 8.- 20. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení a částečné uzavírce silnice I/17 v Chrudimi v úseku od křižovatky s místní komunikací Vrchlického do vzdálenosti cca 350 m směrem k železničnímu přejezdu na Slatiňany. Důvodem omezení je oprava živičného krytu.

Silnice II. třídy

- Od 1. 04.do 30. 09. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/343 a III/343 10 v obci Kameničky. Důvodem je výstavba chodníků. Pracovní úseky budou dlouhé max. 50 m.

- Od 14. 05. do 30. 09. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici II/354v obci Svratouch. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Do 31. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/358 - křižovatce se silnicemi III/358 3 a III/358 9 v obci Orel. Důvodem je rekonstrukce křižovatky a průtahu obcí směrem na Zaječice.

- Od 26. 7. do14. 9. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/343mezi obcemi Hlinsko a Rváčov - oprava mostu. Provoz bude řízen světelnými signály po souběžné pomocné vozovce.

- Od 15. 7. do30. 8. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín u budovy ZŠ - oprava vstupu do budovy.

- Od 6. do31. 08. 2007 (max. 2 dny v termínu) bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín - napojení na vodovodní řad.

- Od 8. 8. - 31. 8. 2007dojde kdopravnímu omezení na silnici II/305 v km cca. 31,600 v obci Luže. Důvodem je havárie při zhotovení opěrné zdi na řece Novohradce.

- Dne 20. 8. 2007 - 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici II/358 v km cca 0,800 - 1,000 v obci Slatiňany. Důvodem je stavba kanalizace.

Silnice III. třídy

- Od 9. 07. do 14. 10. 2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/358 28 v obci Bělá. Důvodem je provádění stavebních prací při opravě mostu ev. č. 35828-3. Objízdná trasa bude vyznačena na trase mezi obcemi Bělá - Luže - Radim - Dobrkov - Podlažice - Hroubovice - Bělá.

- Od 4. 06. do15. 08. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnicích č.III/356 1, III/322 71, III/322 74, III/322 73 v obci Městec. Důvodem je provádění prací při rekonstrukci vedení NN.

- Od 13. 06. do 31. 08. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III/34016 v obci Pohled. Důvodem je provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 4. 07. do 31. 08. 2007 bude dopravní omezení na silnici č.III/340 16 a místních komunikacích v obci Čejkovice - provádění zemních prací při stavbě vodovodu.

- Od 2. 07. do 31. 10. 2007 bude úplně uzavřena silnice č. III/358 9 v obci Vlčnov. Důvodem je výstavbakanalizace. Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích III/358 2 - II/358 - I/37 (Slatiňany-Chrudim).

- Od 10. 07. 2007 - 15. 08.2 007 dojde k dopravnímu omezení na silnici III/358 1 v obci Slatiňany, m.č. Presy. Důvodem je provádění prací při napojení kanalizace.

- Od 30. 07. do 31. 10. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 26 v Chrudimi v úseku od vjezdu k čerpací stanici Shell po železniční přejezd (za okružní křižovatkou u plynáren směrem na Ostřešany) - rekonstrukce kanalizace.

- Od 18. 07. do 30. 08. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. III/340 3 v průtahu obce Rtenín - pokládka vodovodního řadu.

- Dne 06. 08. - 10.08.2007je plánovánodopravní omezení na silnici III/338 14 v km cca 0,250 v obci Lipovec. Důvodem je přípojka plynu .

- Ve dnech 20. 08. - 23.08.2007bude dopravní omezení na silnici III/355 14 v obci Rosice u Chrasti ( poblíž budovy OÚ). Důvodem je napojení kanalizační přípojky.

Ostatní komunikace

- Od15.05.do 15. 09. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace Soukenická v Chrudimi. Důvodem je provádění stavebních prací v souvislosti s opravou opěrné zdi náhonu. Průchod chodcům bude zachován.

- V termínu 21. 05. - 30. 08. 2007 dojde k úplné uzavírce místní komunikace J. E. Purkyně v Chrudimi v úseku od křižovatky smístní komunikaci Spojovací po křižovatku se silnicí I/17 (U Guláška). Důvodem je provádění prací při rekonstrukci místní komunikace.

- Od 02. 08. - 30. 09. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace Koželužská v Chrudimi, v úseku mezi křižovatkami s místní komunikací ul. Vrchlického a Dostálova. Důvodem je oprava místní komunikace.

- Od 4. 06. do 29. 09. 2007 dojde k úplné uzavírce místních komunikací Filištínská, Kollárova, Fortenská a Všehrdovo náměstí v Chrudimi. Důvodem je rekonstrukce těchto komunikací. Práce budou prováděny na etapy a mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy bude provoz v uvedených ulicích vyloučen.

- Od9. 07.do 31. 08. 2007 dojde k dopravnímu omezení na místní komunikaci ČSA v Chrudimi u křižovatky s ulicí Škroupova. Důvodem je rekonstrukce horkovodní jímky.

- Od 17. 07. do 29. 08. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace Šafaříkova v Hlinsku - výstavba kanalizace a vodovodu.

Kulturní a sportovní akce

- Skuteč - "Posvícenský jarmark" - dne 18. 08. 2007 (07:00 - 13:00). V této době dojde k úplné uzavírce centra Skutče (náměstí a přilehlé místní komunikace).

- Dne 10. 8. 2007 od 16.00 hod. - 12. 8. 2007 do 21.00 hod. dojde k úplné uzavírce silnice II/337 a místních komunikací v prostoru Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou z důvodu konání akce "Staročeská pouť". Objízdné trasy budou vyznačeny po místních komunikacích.

- Od24. 8. 2007 - 27. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici I/17, III/342 5 a místních komunikacích v Heřmanově Městci z důvodu konání tradiční kulturní akce "Staročeská pouť".

okr. Jičín

-Ve dnech 9. 07. - 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/286 - ulice Vrchlického v Jičíně. Jedná se o úsek od okružní křižovatky ul. Husova. Objízdná trasa: jeden směr přes sídliště, druhý ul. Sv. Čecha, Tyršova a Husova - výjezd přes okružní křižovatku. Důvodem je rekonstrukce silnice č. II/286.

- Od 10. 8. do 10. 11. 2007 je plánována rekonstrukce mostu na silnici č. II/284 ve Staré Pace. Objízdná trasa bude vedena po mostním provizoriu.

- Od 13. 8. do 31.10. 2007 je plánována rekonstrukce mostu na silnici č. II/501 v obci Choteč. Objízdná trasa bude vedena po mostním provizoriu.

okr. Náchod

- Od 2. 05. do 10. 11. 2007 bude úplná uzavírka úseku silnice č. II/299 a č. III/285 12 - Jaroměř - Josefov. Důvodem je rekonstrukce mostu č. 299-003.Objízdné trasy: Pro osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla do 3,5 t provoz sveden přes provizorní most podél stávajícího mostu. Provoz v tomto úseku bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení. Pro nákladní automobily nad 3,5 t vedena po sil. Rychnovek č.II/285; III/285 12; II/304; Slavětín č. III/308 18; Rohenice č. II/308; Jasenná č.III/308 15.

- Od 10. 04. do 31. 08. 2007 - úplná uzavírka silnice č. III/302 7 v obci Martínkovice - rekonstrukce mostu č. 002! Objízdné trasy: Pro veškerý provoz po sil. č. II/302; II/303; III/302 5; III/303 24.

- Od 18. 06. do 31. 10. 2007 bude omezen provoz na silnici č. III 303 26 v obciHeřmánkovice, kde proběhne rekonstrukce mostu. Provoz bude odkloněn po provizorní cestě a mostě.

- Od 10. 06. do 30. 10. 2007 budečástečnéomezení na silnici č. II/303 v Polici nad Metují. Důvodem jsou stavební úpravy stávající silnice č. II/303, ul. Nádražní, v rámci stavby přeložky silnice č. II/303.

- Od 9. 07. do 27. 09. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě - místní komunikace,Husovo náměstí a ul. Palachova - stavební úpravy (rekonstrukce). Objízdné trasy: pro osobní dopravu po MK, ul. Žižkova, Mánesovo nábř., Purkyňova, silnice č. III/285 26 ul. B. Němcové až po okružní křovatku se silnicí č. I/33, ul. Pražská (kř. Slávie), pro nákladní dopravu nad 3,5 t po silnici č. I/33, ul. Běloveská přes okr. křižovatku se silnicí č. I/14 (Tauchmanka) po silnici č. I/33 ul. Pražská až na okružní křižovatku.

- Od 16. 07. do 31. 10. 2007 proběhne úplná uzavírka v Náchodě namístní komunikaci ul. Českoskalická - v úseku od křižovatky s místní komunikací U Zastávky (malá pošta) po křižovatku s místní komunikací ul. Štefkova, rekonstrukce(stavební úpravy). Objízdné trasy: pro všechna vozidla po silnici č. I/33, ul. Pražská a místních komunikacích. Vozidlům do 3,5 t dočasně povoleno odbočení vlevo ze sil. I/33, ul. Pražská do MK, ul. Bratří Čapků (OD Albert).

Sportovní a kulturní akce :

- Dne 6. 8. od 16:00hodin do 14. 8. 2007 do 10:00 se bude v Náchodě konat „Vavřinecká pouť“. V této dojde k uzavření místní komunikace ul. Palackého, Tyršova, Masarykovo nám. a Karlovo nám. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích.

- V Polici nad Metují se dne 17. 8. 2007 od 08:00 hodin do 19. 8. 2007 do 22:00 hodin uskuteční "Polická pouť". Z tohoto důvodu bude uzavřena komunikace Masarykovo nám., sil. II/303. Objízdné trasy budou vedeny po sil. III/303 19 a místních komunikacích.

- "Maloskalické posvícení" se bude konat dne 22. 8. - 27. 8. 2007. Z tohoto důvodu dojde k uzavření místní komunikace - Hurdálkovo náměstí v Malé Skalici. Objízdná trasa nebude vyznačena, bude možná jízda po okolních místních komunikacích.

- V Červeném Kostelci se dne 26. 8. 2007 od 10:00 hodin do 11:30 hodin bude konat „53. Mezinárodní folklorní festival“. Dojde k úplné uzavírce komunikace (za přítomnosti policie) sil. č. I/14 (nám. T. G. Masaryka), sil. III/303 9 (ul. Manž. Burdychových) a místní komunikace, ul. Koubovka.

- Závod horských kol „Žernovský bajk 2007" je plánován na sobotu dne 1. 9. 2007 od 10:30 hod do 17:00 hodin. Nedojde k omezeni silničního provozu. Jednat se bude o zvýšenou pozornost řidičů, kdy závodníci budou přejíždět komunikaciIII/304 9 (Žernov) a III/304 11 (Popluž - Včeliby).

- Dne 7. 9. 2007 od 19:00 hod. do 9. 9. 2007 do 12:00 hodinproběhne veSlavětíně nad Metují „Sraz rodáků při 125. výročí založení hasičského sboru“. Úplně bude uzavřena silnice III/308 18 v obci Slavětín nad Metují. Objízdné trasy povedou po silnici II/308 do Bohuslavic a II/304 z Bohuslavic do Slavětína nad Metují.

- V Meziměstíse bude dne 9. 9. 2007 od 08:00do 12:00 hodin konat„25. ročník Silničního běhu Meziměstí a okolím“. Závod se uskuteční bez omezení za plného provozu.na komunikacích II/302 a III/302 3.

-V Náchodě se dne15. 9. 2007 od 07:00do 16:30 hodin uskuteční „Závody minikár“. K úplné uzavírce dojde na silnici III/303 4 v úseku Babí škola - Náchod po křižovatku s místní komunikací, ul. Tylova. Objízdná trasa povede po silnici II/303, ul. Kladská po křižovatku s ul. Na Václaváku a dále ul. Ryšavého až ke škole na Babí (od cca 13:00 do 17:00).

- 50. ročník běhu Hronov - Náchod je plánován na 20. 10. 2007 od 10:30 hod. do skončení závodu. Závod se uskuteční na silnicích II/303 Hronov - Náchod a místních komunikacích ul. Kamenice, Palackého a Masarykovo nám.

okr. Pardubice

- K úplné uzavírce na silnici č. I/36 Pardubice - Dubina dojde ve dnech 6. 8. až 22. 8. 2007. Důvodem je pokládka přeložky vodovodu. Provoz je zajištěn po souběžném provizoriu.

- Od 10. 8. do 13. 8. 2007 dojde na silnici č. II/322 v Pardubicích, ul. Teplého k částečné uzavírce. Důvodem je demolice domů.

- Oprava izolace nadjezdu nad D11 na silnici č. III/32313 mezi obcemi Pravy a Kratonohy si vyžádá úplnou uzavírku toto úseku v době od 5. 8. do 19. 8. 2007.

- Dne 18. 08. 2007 (14:00 - 15:30) bude úplná uzavírka silnice č. II/324 v Pardubicích v Hradecké ulici. Důvodem budejízda kaskadérů.

- Silnice č. II/324 v obci Pardubice, Zborovského náměstí -omezení provozu z dúvoduoprav zastávkových zálivů proběhne od10. 07. do19. 10. 2007.

- Od 10. 06. do 30. 11. 2007 se bude opravovat most na silnici č. II/322 v obci Dašice, ul. Komenského. Tato silnice bude neprůjezdná.

- Od 15. 08. do 30. 11. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/333 mezi obcí Staré Ždánice a odbočkou na obec Dolany. Provoz zde budeveden po oběžných trasách.Důvodem je rekonstrukcemostu.

- Od 11. 04. do 31. 08. 2007 bude úplná uzavírka silnice č. II/322 Litětiny – Vysoká u Holic z důvodurekonstrukce komunikace.

- Od 16. 07. do 31. 08. 2007 proběhne rekonstrukce propustků na silnici č. III/3238 - 2 propustky od silnice č. I/36 po obec Křičeň. V úseku budeúplná uzavírka - provoz veden po souběžné provizorní komunikaci.

- Od 10. 07. do 31. 08. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/36 v obci Pardubice - Dubina (křižovatka Husova). Důvodem je výstavba okružní křižovatky.

- Silnice č. II/333 v obci Břehybude úplně uzavřenadne 11. 08. 2007 (11:00 - 18:00). Důvodem jesportovní akce - Stadion cup Břehy 2007.

- Částečná uzavírka proběhne od11. 8. do 18. 8. 2007 na silnici č.III/3237 v obci Bukovka. Důvodem je pokládka kanalizační přípojky.


okr. Rychnov nad Kněžnou

- Od 19. 05. do 31. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení (uzavírka jednoho jízdního pruhu) na silnici č. II/321 od křižovatky se silnicí č. III/3216 ve směru na obec Skuhrov nad Bělouv obci Kvasiny z důvodu výstavby kanalizace. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ. Pro vozidla do 3,5 t bude obousměrně značena objízdná trasa po silnicích III. tříd (Kvasiny - Debřece - Skuhrov).

- Od 23. 7. do 20. 10. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/318 a II/321 mezi obcemi Častolovice a Solnice z důvodu opravy silnice. Provoz bude v místech stavby řízen SSZ.

- Od 1. 8do 17. 8. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 mezi obcemi Rychnov nad Kněžnou a Lupenice z důvodu dokončovacích prací na rekonstrukci vozovky.

- Ve dnech 4. 8. - 20. 10. 2007 bude vyloučen ze silnice č.II/321 provoz nákladních vozidel v úseku mezi obcí Častolovice a Solnicí z důvodu rekonstrukce silnice. Objížďka bude značena po silnicích č.I/11 a I/14 přes Rychnov nad Kněžnou.

okr. Semily

- Od 26. 03. do 31. 08. 2007 bude částečná uzavírkakomunikace č. II/283 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev. č.283-006). Od 2. 04. do 31. 08. 2007 v úseku mostu přes Hořenský potok (ev. č.283-007).Důvodem je celková rekonstrukce těchto mostů. Bude užita světelná signalizace.

- Od 1. 04. do 31. 10. 2007 bude úplná uzavírka komunikace č. II/292 - most v Semilech (ev. č. 292-004). Objízdná trasa: a) po mostním provizoriu pro voz. do okamžité hmotnosti 10 t, b) pro vozidla nad 10t- od Jilemnice po silnici č. I/10 Poniklá - Na Mejtě, vlevo na č. II/290, za Roprachticemi vlevo po silnici č. II/289 na obec Semily, c) pro vozidla nad 10t- od Železného Brodu a od Zeleného Háje - po silnici č. II/283 směr Košťálov, č. II/286 Mříčná -Jilemnice. Důvodem je celková rekonstrukce mostu.

okr. Svitavy

- Od 23. 07. 2007 do odvolání bude uzavřenamimoúrovňová křižovatka silnic č. I/35 a č. II/371 u Moravské Třebové, ve směru na Mohelnici. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé bývalé silnici č. I/35 a přes obec Linhartice.

okr. Trutnov

- Ve dnech od 17. 8. až 19. 8. 2007 bude omezení provozu na sil. I/37 mezi uzlovými body A067 - A055 v obci Trutnov, část Bojiště, ul. Královédvorská. Zásah bude představovat omezení provozu se snížením rychlosti na 30 km/hod. a zákaz předjíždění v úseku cca 500 metrů. Důvodem je velký pohyb osob při pořádání akce " Open Air Music Festival - Trutnov 87-07".

- Ve dnech od 23. 07. až 30. 10. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/14 v obci Vrchlabí, ul. Lánovská. Důvodem je stavba cyklotrasy podél komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu se snížením rychlosti na 30 km/hod.

- Ve dnech od 9. 07. až 30. 11. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/14 v úseku mezi obcemi Mladé Buky - Trutnov. Důvodem je celková rekonstrukce dvou mostů č. 14-071 a č. 14-073. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením

-Od 2. 04. do 31. 10. 2007 bude částečné omezení provozu na silnici č. II/300v obci Lipnice.Důvodem jsou práce na výstavbě vodovodu a kanalizace . Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

- Dne 11. 08. 2007 (7:00 - 18:00) bude úlpná uzavírka silnice č. III/30014včetně křižovatky se sil. III/29923 v obciKohoutov. Důvod: pořádaní akce "Lidová řemesla Kohoutov 2007". Objízdná trasa do obce Kohoutov - Vyhnánov je po silnici č. I/37, III/30015, III/3073 a III/29923. Silnice III/3012

- Ve dnech od 27. 3. do 30. 9. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. M. Gorkého v Trutnově z důvodů rekonstrukce komunikace a ing. sítí. Rekonstrukce bude probíhat po etapách. I. etapa: od ul. Na Struze po ulici M. Majerové, II. etapa od ul. Bří Čapku po ulici U Pramene. Objízdná trasa je stanovena po silnici č. I/16, ul. Na Struze, Polská, dále po místních komunikacích Úpské Nábřeží, Na Lukách, Svažitá, Kryblická, U Pramene, M. Gorkého, Bří Čapků a S. K. Neumana.

- Ve dnech od 18. 7. do 10. 9. 2007 bude přechodná úprava spočívající v omezení provozu, snížení rychlosti na 30km/hod. a úplná uzavírka v období od 11. 9. do 20. 11. 2007 na místních komunikacích, ul. Lomní. V. Nováka a ul. Novoměstská v obci Trutnov. Důvod : rekonstrukce a dostavba ul. Novoměstská a Lomní. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku je vedena po silnici č. I/16, ul. Polská a dále po MK, ul. kpt. Jaroše.

- Ve dnech od 25.06. 2007 do 25.06. 2008 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Čsl. armády v Trutnově z důvodů celkové rekonstrukce komunikace a ing. sítí. Objízdná trasa je stanovena od MOK u Hypernovy po sil. I/14, ul. Krkonošská, dále po místní komunikacích, ul. Skřivánčí a Horská a ve směru od nádr. ČSD po MK, ul. Úpské nábřeží a po I/16, ul. Na Struze, Pražská a MK, ul. Žižkova.

- Dne 1. 09. 2007 (8:00 - 20:00) a dne 2. 09. 2007 ( 6:00 - 22:00) bude částečná uzavírka místní komunikace, Krakonošova náměstí a částí ul. Bulharská v Trutnově z důvodů konání akce " Trutnovský jarmark ".

- Ve dnech 11. 08. 2007 od 6:00 do 04:00 dne 12. 08. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Krkonošská v úseku od ul. Sv. Čecha s ul. Husova a nám Míru v obci Vrchlabí. Důvod: pořádání akce "Krkonošské pivní slavnosti" . Objízdná trsa je stanovena po MK, ul. Sv. Čecha,ul. Labská a ul. 5. května.

okr. Ústí nad Orlicí

- Od 16. 07. do 18. 11. 2007 proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu u Tyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.

- Od 16. 07. do 19. 08. 2007 z důvodu rekonstrukce silnice č. II/360 bude úplná uzavírka v úseku Letohrad, Qanto - Šedivec a objízdná trasa povede přes Mistrovice.

- Od 18. 06. do 15. 09. 2007 proběhne modernizace silniceč. II/311, ul. Kralická v Lanškrouně. Provoz bude operativně řízen přechodným dopravním značením. Při pokládce asfaltového krytu bude uzavírka úplná.

Zpracovali: dopravní inženýři OŘ PČR Vč kraje

Redakce
10.8.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Budova pardubických Automatických mlýnů

V mlýnech budou dílny i galerie

Ilustrační foto
14

V Čechách hrozí tvorba náledí a zmrazků

Vaše přání může zaznít v chrámu ve Vídni

Ve vídeňské katedrále svatého Štěpána, jejíž kořeny sahají až do 12. století, je umístěna dřevěná schránka, do níž příchozí mohou vhodit své napsané přání či prosbu, a to v jakémkoliv světovém jazyce.

Pardubické Vánoce přilákaly stovky lidí

Pardubice – V pátek začala v pardubickém centru Ideon prodejní výstava Pardubické Vánoce a trvá až do nedělní čtvrté hodiny.

Diváci poprvé viděli Kalibův zločin

Pardubice - Východočeské divadla Pardubice v sobotu vedlo premiéru hry podle románu Karla Václava Raise Kalibův zločin.

Horní Jelení? Pád zastaven, teď pilovat obranu

/FOTBALOVÁ HODNOCENÍ/ Nové koště, dobře mete… V kabině AFK Horní Jelení to platilo na podzim stoprocentně. Nový trenér ROSTISLAV KCHOP, zastavil výkonnostní pád, který trval už od krajského přeboru. Jeho tým nemá vůbec rád remízy.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT