Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je majitel nemovitosti povinen se na kanalizační systém připojit, pokud je to technicky možné. Lázně Bohdaneč žádají, aby se vlastníci nemovitostí určitou finanční částkou na připojování podíleli. „Město zabezpečuje vše ostatní. Zajistí vydání stavebního povolení, zpracování realizační dokumentace, dále zajistí dodavatele stavby, dozor, kolaudaci a další nezbytnosti. Na občany pak zbývá jen uhrazení samostatného zřízení přípojky,“ řekla starostka Bohdanče Iveta Šimková.

Někteří občané s tím přesto nesouhlasí! „Snažila jsem se lidem vysvětlit, že jde o projekt, který běží již léta. Za jeho průběh nesu také zodpovědnost, ale řadu věcí nemohu ovlivnit. Projekt plánovala minulá vedení radnice,“ upřesnila Šimková.

Podle ní prý nyní Lázně Bohdaneč zažádají o úvěr. „V rozpočtu peníze na přípojky nejsou, zažádáme o úvěr, který však dostaneme jen na investiční akci. Proto můžeme nabízet přípojky lidem ke koupi až zpětně,“ objasnila Šimková. „To je náš krok směrem k občanům,“ dodala.