Více informací na titulní straně Pardubického deníku (11. 5. 2007).