Svůj volný čas tráví na internetu stále více dětí. Snadný zdroj informací s sebou nese ale i rizika.
„Pobyt dítěte ve virtuálním světě může negativně ovlivňovat jeho psychický vývoj a vyvolat poruchy chování,“ upozorňuje Jiří Knoll, ředitel Pedagogicko–psychologické poradny Pardubice.

Bezpečné používání internetu a ochrana před jeho nezákonným obsahem je tématem konference Bezpečný internet, která se zítra bude konat od 11 do 15 hodin v Domě techniky v Pardubicích.

„Vloni používalo v Evropské unii internet 75 procent dětí od šesti do sedmnácti let. Je důležité seznámit rodiče a učitele, jak naučit děti bezpečnému chování na internetu,“ říká vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.
Posluchači budou seznámeni s pravidly chatování, s linkou pro ohlašování ilegálního obsahu a s asistenční linkou pro děti, jež se dostaly do problémů kvůli webu.

Pavla Svítková