Jakým způsobem zlepšit informování občanů o případné havárii v areálu semtínské chemičky? Touto otázkou se včera zabývala v reakci na poslední srpnový únik nitrózních plynů bezpečnostní rada Synthesie.

Dosavadní scénář pro krizové situace ve zjednodušeném modelu vypadá tak, že zcela prvotní informaci o havárii dispečink podniku odesílá do pěti minut formou SMS zprávy starostům v okruhu pěti kilometrů od podniku.  Další zpřesňující informace formou SMS zprávy pak odchází v delším časovém horizontu.

Informovat i média? Prý vznikne panika

Prakticky největší diskuze se rozpoutala o tom, kdy a jak informovat média.
Proti informování novinářů ve stejném SMS systému se postavilo jak vedení Synthesie, tak někteří ze starostů. Podle jejich mínění by novináři podali neobjektivní informace a vznikla panika. A to i navzdory faktu, že při poslední havárii se kvůli nepřehlédnutelnému sloupu oranžového kouře ještě před spuštěním sirén krátkodobě zhroutily telefonní sítě, jak se občané varovali sami mezi sebou. Lidé si později stěžovali na naprostý nedostatek oficiálních informací.

Problémy připustili i někteří starostové – například  starosta ze Starého Hradišti poukázal na fakt, že při poslední havárii kvůli chybě v systému rozesílání SMS předával informace, které získal ze zpravodajských serverů.

Přesto se vedení podniku proti informování novinářů staví. Nakonec ale přece jen můžeme čekat pokrok, byť se jedná o krkolomné řešení.
„Do konce roku bude město Pardubice uvádět do provozu nový radniční web, kam by mohla v případě naléhavé situace varovnou zprávu umístit sama Synthesia," nastínil řešení Jiří Kyncl z krizového odboru řízení města.

Město i chemička věří, že tak nedojde ke zkreslování informací. Otázkou ovšem zůstává, jak bude reagovat web pardubického magistrátu v okamžiku, kdy se na něj během několika málo minut pokusí přihlásit polovina okresu a zda místo zveřejnění informace nenastane ono nechtěné informační temno…