Každý se tak má možnost vyjádřit, co se mu na současném stavu kultury ve městě líbí a co nikoliv.
„Po pasportizaci v minulém roce a analýze kulturního grantového systému chceme do konce tohoto roku stihnout ještě provést průzkum názorů obyvatel Pardubic na stav a možnosti kultury ve městě," sdělil Deníku Miroslav Janovský z tiskového úseku pardubického magistrátu.

Vyplnit formulář

Všichni obyvatelé města mohou pomoci s tímto průzkumem vyplněním formuláře na webové stránce dotaznik.pardubickepodhoubi.cz.
„Svým názorem nám může každý napomoci zmapovat a poznat, jak jsou obyvatelé spokojeni se zdejší kulturní nabídkou, co by se mělo změnit na straně kulturních institucí ve městě, co mezi možnostmi kulturního vyžití chybí a podobně. Dotazník se ptá nejen na spokojenost s kulturou ve městě, ale i na to, jak se lidé do dění ve městě zapojují, jaké jsou jejich potřeby týkající se právě oblasti kultury," vysvětlila Lucie Břízová z pardubického magistrátu.

Strategický plán

Výstupy z průzkumu poslouží jako podklad pro formulování strategického plánu pro podporu kulturních aktivit v Pardubicích na další období.
Každý, kdo vyplní dotazník, navíc může vyhrát jednu z patnácti připravených cen.

Jsou mezi nimi například volné vstupenky do Aquacentra Pardubice, do Východočeského divadla, na koncert Žalmana a spol. do Kulturního domu Hronovická, na prosincovou pohádku pro děti Čerti z Tojflštejna, na festival Ezoterika, na Zelenou bránu.
Rovněž jsou připraveny knihy a upomínkové předměty města Pardubic.

„Dotazník je možné vyplnit na internetu například v infocentru pod Zelenou bránou," dodala Lucie Břízová.