K Barchovu vždy patřilo zemědělství, dodnes je na severovýchodě obce situováno několik hospodářských usedlostí. Barchov a osada Veselí mají přirozenou hranici tvořenou mlýnským náhonem, který od Jezbořic odtéká z potoka Podolky. První písemná zpráva o Barchovu pochází z roku 1228 v souvislosti s darováním Veselí opatovickému klášteru. Obec Barchov leží osm kilometrů na jihozápad od Pardubic. V obci žije trvale asi dvě stě obyvatel.

Sokolská cvičení a sokolské dny patřily v minulosti neodmyslitelně ke společenskému a sportovnímu životu obce Barchov. Jaromír Milfait, rodák z Barchova, kterému redakce Pardubického deníku děkuje za zapůjčení fotografií, byl také nadšeným cvičencem. Stejně jako jeho sourozenci a další členové rodiny, a to až do doby, kdy KSČ spolek Sokol v padesátých letech zakázala. Sokolské dny se konaly většinou na hřišti, ale někdy také na barchovském koupališti, které dnes již neexistuje. O publikum nebyla nikdy nouze.

Po zavedení povinného školství děti z Barchova docházely do Jezbořic. Ale v 70. letech 19. století umožnil nový zákon stavbu školy přímo v obci Barchov. Na konci 19. století pak došlo k jejímu rozšíření o další třídu. V roce 1931 byla postavena škola nová, která byla později přeměněna na obecní úřad, jemuž slouží dodnes.

O společenský život v obci dnes pečuje kulturní komise obecního úřadu. „Snažíme se pořádat hlavně akce pro děti, loutková představení či mikulášské jízdy,“ uvedla starostka Barchova Iveta Krebsová.