V písemných zprávách se Chvaletice objevují poprvé v roce 1393. K prvnímu lednu 1975 se stala jejich součástí obec Telčice, která byla od roku 1720 osadou Chvaletic a od roku 1953 pak také samostatnou obcí. Část původních Chvaletic musela v padesátých letech ustoupit těžbě pyritové břidlice, zbývající část se v současné době nazývá Hornickou Čtvrtí. Statut města získaly Chvaletice 1. ledna 1981 a jejich území má rozlohu celkem 851 hektarů. Obě části města Chvaletice a Telčice spojuje cyklostezka. Počet obyvatel je něco málo přes 3000.

V Hornické Čtvrti se nacházejí historicky zajímavé objekty, především evangelický kostel, postavený v roce 1882, jež byl v roce 2000 prohlášen kulturní památkou. Nepřehlédnutelná je i budova bývalé obecné školy v Hornické Čtvrti, postavená podle návrhu architekta Karla Řepy. I ta byla v roce 2009 rovněž prohlášena kulturní památkou, na její opravu však město dosud marně shání finanční prostředky. Za pozornost stojí i památník padlým v 1. světové válce a památník postavený v roce 1915 k 500. výročí upálení mistra Jana Husa. Další dominantou Chvaletic a okolní krajiny je tepelná elektrárna s cca 300 metrů vysokým komínem.