Město Dašice

Město Dašice nedávno oslavilo 700 let od první zmínky o založení. „Městečkem a místem trhovým jmenují se Dašice teprvé roku 1437,“ píše se v dobových dokumentech.

V 15. století náležely Dašice rytířům Dašickým z Barchova.
Velký rozvoj městu přineslo vybudování železnice, výstavba Vosáhlovy továrny na zpracování kůže a výrobu hnacích řemenů a bičů. Samostatnou kapitolou byl dašický rolnický akciový cukrovar, mlýn či pivovar. Tyto továrny již neexistují. Ale na místě cukrovaru stojí mrazírny a pivo se v Dašicích opět vaří v dašických sklepích.

„Díky hospodářskému rozvoji si mohli Dašičtí postavit krásné domky, někteří i reprezentativní vily a zvládli upravit koryto řeky Loučné, která jim do té doby každoročně způsobovala nemalé škody,“ přiblížil historii města Vladimír Stibor dašický patriot, kterému Pardubický deník děkuje za zapůjčení fotografií a historických materiálů.