Pro městečko Bohdaneč bylo zásadním přelomem založení slatinných lázní. Do té doby nikterak významné sídlo na severozápad od Pardubic se stalo lázeňským místem, bylo povýšeno na město a v roce 1980 změnilo svůj název na dnešní Lázně Bohdaneč. Od roku 1952 má navíc trolejbusové spojení s Pardubicemi. Vlastní historie bohdanečských lázní začíná objevem slatiny na odvodněných loukách nedaleko vesničky Libišany, které obhospodařoval otec zakladatele lázní František Veselý.

Díky zkušenostem z Konstantinových a Mariánských Lázní, Karlových Varů, Třeboně a Bělohradu již byly léčebné účinky slatiny velmi dobře známy. Proto nechává syn zmíněného bohdanečského statkáře Jan Veselý počátkem 90. let 19. století slatinu analyzovat ve Vídni. Slatina od Libišan byla mimořádně kvalitní a vhodná pro léčbu. Ložiska takto jakostní slatiny se nacházejí také nedaleko Bohdanče, východně od lázní, a to v nalezištích Rozkoš I a II. V roce 1893 kupuje Jan Veselý na náměstí rohový dům čp. 7 a budovy bývalého lihovaru, které postupně stavebně upravuje za účelem provozování lázní.

Zahájení vlastního lázeňského provozu je datováno do roku 1897. V té době lázně nabízely tři kabiny pro muže a čtyři pro ženy, které byly vybavené dřevěnými vanami, odpočívárnu pro 15 pacientů a bazén, dále také místnosti pro zábaly po slatinných koupelích. Od těch dob se lázně změnily k nepoznání, léčba je ale založena stále na 4 tisíce let staré rašelině, dobývané v ložiscích o rozloze 42 hektarů v okolí lázeňského města.

(zdroj: web města Lázně Bohdaneč a web Léčebných lázní Bohdaneč)