Na počátku 70. let byl vypracován projekt nové výstavby na místě tehdejší staré Karloviny. Sanace započala v roce 1975, byla provedena ve třech etapách do konce roku 1976. Zmizela zástavba Karlovy, Jiříkovy, Žitné, Hostýnské, části Jindřišské a části Anenské ulice. V ní se ovšem těsně před anenským podjezdem dochovalo pár přízemních domků – takové tvořily většinu původní karlovinské zástavby. Projekt nového sídliště vypracovali architekti L. Driml a J. Metelka z ateliéru pardubického urbanisty Miloše Návesníka. Zdemolováno bylo 252 bytů, které nahradilo 1002 bytů. Oproti plánům nedošlo z prostorových důvodů k výstavbě školy a školky, byla tedy alespoň postavena školka v ulici Na Třísle.

Za poskytnutí snímků děkujeme panu Jiřímu Razskazovovi a paní Kamile Černíkové.

Jaroslav Praisler