Nechme promluvit kroniku: „Nejvyšší vypnulina nade vsí jest zalesněna a zdaleka patrna, jsouc cizinci vůdčím bodem. Vedle cesty vedoucí po jejím úbočí k rybníku Sopřečskému najdeme dvě staré vlčí jámy. Ty jsou zbytky z někdejších dob, kdy vlky do jam chytali.“

Jámy jsou v lese dodnes, obec se je chystá označit, aby turisté i náhodní procházející věděli, jaký je původ těchto tajuplných děr. V roce 1890 dosáhla Vlčí Habřina maxima počtu obyvatel: tehdy žilo v obci 511 lidí. Dnes má obec 311 obyvatel, funguje v ní Klub důchodců, místní organizace Českého svazu chovatelů a sbor dobrovolných hasičů.

Za fotografie děkujeme starostovi Jaroslavu Bartošovi a habřinským obyvatelům.