V současné době žije v obci 253 obyvatel s průměrným věkem 41,5 let. V obci je vybudován plynovod, vodovod a kanalizace s biologickou čistírnou odpadních vod. Občanskou vybavenost tvoří obecní prodejna smíšeného zboží a hostinec se sálem, venkovním posezením a multifunkčním hřištěm.

Obec žije bohatým společenským, kulturním i sportovním životem. Svou tradici má nohejbal, ping pong a lední hokej. Na společenských akcích vystupují místní taneční skupiny mužů, žen i nejmenších dětí. Nelze opomenou místní sbor dobrovolných hasičů, který v loňském roce oslavil 135 let od založení.

Pravidelně se během roku pořádají pro občany akce jako advent s rozsvěcením vánočního stromu, MDŽ aneb Muži děkují ženám, kulinářská soutěž, setkání seniorů, vítání občánků a letos již pátý ročník poutě a další.

Obec Vyšehněvice byla oceněna Modrou stuhou za společenský a kulturní život v soutěži Vesnice roku v rámci Pardubického kraje za rok 2018.

Nejstarší záznamy o obci jsou ze 14. století, kdy na místech dnešních domů čp. 4 a čp. 32 stávala tvrz. Měla troje příkopy a valy a jednu okrouhlou věž. Nejstaršími držiteli byli bratři Mareš a Jan z Vyšeňovic, kteří roku 1403 založili kaplanství Bělské. Střídání majitelů završil Jan z Pernštejna roku 1538. Od roku1558 byla již tvrz pustá.

Na návsi vedle sebe stojí zvonička a zrestaurovaný kamenný křížek s deskou věnovanou obětem 1. světové války. Křížek byl postaven „z nákladů Vyšeňovických“ v roce 1864 Josefem Wondráčkem.

Pardubický deník děkuje za poskytnuté materiály z historie Vyšehněvic Evě Kolmanové a Petru Kopáčovi.