Obec byla v roce 2018 oceněna Modrou stuhou za společenský a kulturní život v soutěži Vesnice roku v rámci Pardubického kraje.

Nejstarší záznamy o obci jsou ze 14. století, kdy na místech dnešních domů čp. 4 a čp. 32 stávala tvrz. Měla troje příkopy a valy a jednu okrouhlou věž. Nejstaršími držiteli byli bratři Mareš a Jan z Vyšeňovic, kteří roku 1403 založili kaplanství Bělské. Střídání majitelů završil Jan z Pernštejna roku 1538. Od roku 1558 byla již tvrz pustá.

Na návsi vedle sebe stojí zvonička a opravený kamenný křížek s deskou věnovanou obětem 1. světové války. Křížek byl postaven

„z nákladů vyšeňovických“ v roce 1864 Josefem Wondráčkem.

Pardubický deník děkuje za poskytnuté materiály a za pomoc při vzniku strany obyvatelům Vyšehněvic, Evě Kolmanové a Petru Kopáčovi, a také starostce obce Janě Exnerové.