Kromě velkého množství historických fotografií kniha obsahuje i dobové dokumenty, reklamy a také vyprávění příběhů, jež zažili členové party Karlováků, jejichž rajónem byla v 50. letech právě Karlovina, ještě ve své staré podobě.

Ve třech dílech seriálu Jak jsme žili vám přineseme „ochutnávku“ z knihy v podobě vybraných snímků, které zachycují svérázný svět staré Karloviny, než zmizel s její přestavbou v 70. letech. Tehdy místo malých přízemních domků, jež tvořily většinu tehdejší karlovinské zástavby, vyrostly panelové domy. Karlovina má název podle Karlovy ulice, která se jmenovala podle zámeckého písaře pana Karla, který měl v 16. století u cesty, jež se později stala ulicí, svůj dvůr. V roce 1979 byla ulice oficiálně přejmenována na ulici Karla IV., tudíž zanikla památka na dávného zámeckého úředníka. Druhá část tehdejší „Karlovky“ se dnes jmenuje Arnošta z Pardubic.

Za poskytnutí snímků děkujeme panu Jiřímu Razskazovovi a paní Kamile Černíkové.