Název obce povstal z osobního jména Litoch, které vzešlo z jména Ľutoch či Ľutoš. V letech 1869 obec náleží k politickému i soudnímu okresu Čáslav. V roce 1950 je obec přičleněna do okresu Přelouč. Od roku 1961 náleží k okresu Pardubice. V letech 1986 až 1990 obec ztrácí samostatnost a stává se částí města Přelouč. Od 24. listopadu 1990 je obec na žádost občanů opět samostatným správním celkem – obcí Litošice náležící od roku 2000 do Pardubického kraje.

Součástí obce Litošice je od nepaměti osada Krasnice, o které je nejstarší písemná zmínka z roku 1318. V letech 1869 až 1910 pod názvem Krásnice je osadou obce Litošice, poté již pod názvem Krasnice sdílí osud Litošic. Celá vesnice je obklopena lesy. Ty dřív bývaly hlubokými hvozdy, ve kterých se čas od času usadili lupiči a ti přepadávali obchodníky směřující do Polabí, což dalo vzniknout různým pověstem.

V roce 1953 byla v obci uzavřena škola pro nedostatek učitelských sil a už nikdy nebyla obnovena. Její budovu dnes využívá jako obecní úřad. V současnosti žije v obci 141 obyvatel. V obci je vybudován nový sportovní areál a jsou obnovovány staré tradice, třeba hraní kuželek v místní hospodě, obnoven byl také historický „panský“ sklep pod dvorem u hostince, v němž se chladívalo pivo. V roce 2017 obec dostala znak – v zeleném štítě nad trojitou stříbrno-modrou vlnovkou stříbrná ženská hlava se zlatými vlasy, po stranách zlaté klasy. Hlava odkazuje na divou pannu z pověsti o studánce Litoše.

Jaroslav Praisler

Obžalovaný u soudu
Zvrhlý otec přiznal obtěžování