První zápis z ustavující valné hromady dobrovolných hasičů v Přepychách se objevuje 10. listopadu 1931, kdy byl zvolen starostou Jan Málek a velitelem Jan Špás. Sbor čítal 21 členů činných a 14 členů přispívajících. Středem společenského dění v obci bylo divadlo. Výdělky z divadelních představení plynuly do sborové pokladny, sbor tak mohl zakoupit ruční stříkačku.

V roce 1935 byla použita při požáru stodoly, kdy za bouřky a deště nešťastně zahynul zásahem elektrického proudu člen sboru Václav Veselý. V roce 1945 členové sboru pomáhali při osvobozování.

Roku 1949 bylo zakoupeno bojové vozidlo Wandeller z Plzně. Přestavba na hasičské vozidlo byla provedena ve vojenském podniku Zbrojovka v Přelouči. V 80. letech měl sbor 45 členů, z nichž bylo 12 žen.

V roce 2012 se sbor zapojil do projektu Recyklujte s hasiči, jehož cílem je sběr spotřebičů a jejich předání k recyklaci. Od té doby se hasičům z Přepychů podařilo od svých sousedů vysbírat přes pět tisíc dosloužilých spotřebičů. Svým výsledkem překonali více než patnáct set hasičských sborů ze čtrnácti krajů.