Proto starosta pátého městského obvodu Jiří Hájek svolal jednání, jehož cílem bylo zajistit plynulou návaznost jednotlivých staveb na pardubické „pětce".

„Kromě něj a náměstka pardubické primátorky Martina Bílka se jednání zúčastnili vedoucí pracovníci dotčených odborů magistrátu a Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kteří se na těchto stavbách budou podílet. Své připomínky k jednotlivým projektům přidali i zástupci Dopravního podniku města Pardubic a Policie České republiky," konstatovala asistentka starosty Renata Říhová.

První stavbou, která odstartuje již letos na podzim, je nadjezd U Trojice. Na tento projekt je pro letošek vyčleněna částka 50 milionů korun, za které budou opraveny chodníky, upraven nadjezd a zhotovena lávka pro pěší. Po dobu stavebních prací bude v této lokalitě zachován běžný provoz. „Na silnici 1/37 směr Přelouč zůstane bez omezení, na nadjezdu u Parama dojde na nezbytně nutnou dobu k zavedení kyvadlové dopravy," upřesnil starosta Hájek.

Zruší parkování?

Na jaře 2013 by měly být zahájeny práce na opravách povrchů silnic Jana Palacha a Teplého a  17. listopadu, které je nutné koordinovat s úpravou křižovatky a bouracími pracemi na objektu bývalé lékárny. Řeší se i cyklodoprava.
Projekt, který má zpracovat město Pardubice, počítá se zrušením stávajícího parkování po obou stranách komunikací a se zavedením parkování střídavého, případně vytvoření cyklopruhů.

Posledním bodem jednání byla debata, která řešila možnost zavedení obousměrného provozu pro autobusy městské hromadné dopravy v ulici Na Spravedlnosti.  „To by vyřešilo lepší dostupnost polikliniky v Rokycanově ulici, která je pro občany obvodu v této chvíli velmi obtížně dostupná," uzavřel starosta.