Písník Hrádek: Voda 24,5°C, teplota proti minulému měření již poklesla i průhlednost je trochu menší – 3,8 m, ale stále vynikající. Hodnota pH 8,0 ukazuje stále na intenzivní fotosyntézu s další možností rozvoje řas. Ve vodě bylo napočítáno tentokrát jen 441 organismů v 1 ml, což je na tuto dobu velice dobře přijatelné. Index čistoty je lepší, 1,78 a sinice se tu vyskytují ve velmi malém množství 50/ml, to je asi 11% z populace. Jejich množství a nebezpečnost jsou stále malé. Ve srovnání s minulým rokem jsme asi na stejné kvalitě, i když oživení je trošku větší. Prognóza: Kvalita vody vydrží v nejbližší době na dobré úrovni, ale teplota již bude pozvolna klesat. Okolí je v čistotě a pláže v pořádku.

Písník Mělice
na tom není nejlépe. Voda má v koupací vrstvě (do 0,5 m) teplotu 25°C, průhlednost poklesla na 2,6 m a voda obsahuje asi 405 org/ml. Opticky je voda pěkná. Bohužel ale kolonie sinic v populaci přibývají rychlým tempem a tvoří již více než 84% v oživení (minule jen 47%). Převažuje rybniční druh Aphanisomenon s velmi aktivním toxinem. Sinice jsou nyní v rozvoji a je třeba si na ně opravdu dávat pozor. Index čistoty se trochu zhoršil, z 1,76 na 1,99. Koupání zde nelze nyní zejména dětem doporučit, je jen pro odolné jedince. ALARM – V MĚLICÍCH SINICE – NEKOUPAT SE

Písník Moravany má zajímavou situaci. Oživení je zde velmi vysoké, blíží se počtu 4000 org/ml. Voda má teplotu 26°C ale průhlednost je pouhých 0,6 m. Index čistoty je ale 1,82 čili velmi příznivý a ve složení organismů ve vodě zatím převažují obrněnky a zelené řasy, sinic je jen asi 6% a nejsou tu nebezpečné druhy. Takže koupání možné, i když průhlednost je nízká. V areálu je čisto a zeleň je upravená. Prognóza: Kvalita vody vydrží do konce sezony.

Slepotice: víceúčelová nádrž sloužící především jako koupaliště byla předmětem další návštěvy. Areál je pěkný, čistý a upravený. Zato voda je naprosto nevyhovující, její oživení připomíná čistírnu odpadních vod. Nejsou zde žádné zelené řasy, pouze nálevníci příslušející do čistírenské technologie v množství 200 v každém mililitru vody. Teplota vody byla až 26°C, ale průhlednost 1 m a voda je světle nazelenalá. Index čistoty je 2,95 (nevyhovující kvalita) a tak nezbývá než konstatovat, že voda je pro koupání lidstva naprosto nevhodná a koupání zásadně nedoporučuji. Výjimka platí pro mimořádně odolné jedince!  Prognóza: Nenapravitelný stav.