V březnu se začne opravovat třída Míru a od dubna bude kraj rekonstruovat ulice 17. listopadu a Jana Palacha. Řidiči se nejspíše právem bojí dopravního chaosu, který po uzavření stěžejních pardubických ulic vypukne. Kraj i město se ale dušují, že je vše připraveno podstatně lépe, než loňská oprava Hradecké ulice.

„Snažili jsme se uzavírky zkoordinovat s městem Pardubice, jak nejlépe to šlo. Modernizaci úseků, u kterých očekáváme větší dopravní komplikace, jsme směřovali do období letních prázdnin, kdy je obecně slabší provoz," vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Modernizace za 53 milionů je rozdělena do tří etap a vypukne 1. dubna. Konec rekonstrukce je naplánován na začátek listopadu. „Pokračujeme v projektu, který začal v loňském roce modernizací ulice Teplého. Z 85 procent jej zaplatí evropské fondy, zbytek uhradí Pardubický kraj jako majitel komunikace a investor," podotkl hejtman.

Vyhlásí ve městě rok cyklistů?

Jak se vyhnout komplikacím v dopravě? Pardubická primátorka Štěpánka Fraňková radí omezit na minimum jízdy autem po městě. „Asi jsme měli rok 2014 vyhlásit v Pardubicích rokem cyklistů. Dobrá informovanost zřejmě dlouhým kolonám nezabrání," nechala se slyšet Štěpánka Fraňková.

Kromě jízdních kol a vlastních nohou bude možnost využít také městskou hromadnou dopravu.
Provoz městské hromadné dopravy (MHD), meziměstské autobusové dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému bude v celém úseku fungovat bez větších omezení.
Dopravní podnik města Pardubic se s Pardubickým krajem dohodl, že až na úplné výjimky bude stále jeden pruh otevřený pro MHD. „MHD bude využívat uzavřené úseky obousměrně. Její provoz bude omezen pouze dva až tři víkendy o letních prázdninách, kdy se budou opravovat křižovatky," konstatoval ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

„V 1. etapě od 1. dubna do 1. června se bude pracovat v úseku od křižovatky s ulicemi Staňkova a Svobody po křižovatku s ulicemi Teplého a Pichlova. Objízdné trasy v této etapě vedené přes Duklu a Višňovku snad dopravu příliš nezkomplikují. V dalších etapách dostane nový povrch celá silnice II/324 od křižovatky u AFI Paláce až ke kruhovému objezdu u Dražkovic," sdělil Deníku náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Komplikace při uzavírce křižovatek

Náměstek hejtmana očekává největší komplikace v dopravě při uzavírkách křižovatek. A to přesto, že budou uzavřeny pouze o víkendech a navíc ještě o letních prázdninách.
„Bude to rozhodně největší zásah do dopravy, při uzavírce křižovatek totiž budou chybět objízdné trasy. Každopádně doporučuji řidičům, aby brali vážně doporučení paní primátorky a nejvytíženějším místům se vyhnuli," dodal Jaromír Dušek.
Ačkoliv silnice v ulicích 17. listopadu a Teplého budou pro auta uzavřeny, chodníky by měly být chodcům přístupné.

„Nebude zamezen přístup k nemovitostem. Rovněž bude umožněno zásobování jednotlivých obchodů," řekl vedoucí odboru dopravy na pardubickém magistrátu Vladimír Bakajsa.

I. ETAPA
Termín: od 1. 4. do 1. 6.
Rozsah: úplná uzavírka úseku od křižovatky s ul. Staňkova/ul. Svobody po křižovatku se silnicí č. II/322 ul. Teplého/ul. Pichlova bez křižovatek, tzn., že přejíždění z a do ul. Staňkova a ul. Svobody, ul. Teplého a ul. Pichlova bude umožněno.
Objízdná trasa: obousměrně ul. Teplého – ul. Lexova – kpt. Nálepky – ul. Demokratické mládeže a ul. Pod Břízkami – ul. S. K. Neumanna – ul. Pichlova na původní trasu. Tento úsek bude uzavřen s úplným vyloučením provozu mimo MHD, BUS, IZS v obou směrech.

II.A ETAPA
Termín: od 2. 6. do 31. 8.
Rozsah: bude uzavřen úsek silnice od křižovatky se silnicí č. II/322 ul. Teplého/ul. Pichlova po vjezd na parkoviště u podjezdu v ul. 17. listopadu. Při uzavírce tohoto úseku v termínu od 2. 6. do 10. 8. bude směrem do centra zachován jednosměrný provoz vozidel (MHD obousměrně). V termínu od 11. 8. do 31. 8. bude tento úsek uzavřen s úplným vyloučením provozu mimo MHD, BUS, IZS.
Objízdná trasa: Z centra povede obousměrná objízdná trasa Sukova třída – nám. Republiky – Karla IV. – S. K. Neumanna – Pod Břízkami, případně přes Palackého na silnici č. I/37.

II. B ETAPA
Termín: od 1. 9. do 2. 11.
Rozsah: uzavření úseku silnice od vjezdu na parkoviště u podjezdu v ul. 17. listopadu po křižovatku s třídou Míru/Palackého třídou bez křižovatky. V termínu od 1. 9. do 12. 10. bude směrem do centra zachován jednosměrný provoz vozidel (MHD v obou směrech). V termínu od 13. 10. do 2. 11. bude úplná uzavírka tohoto úseku, průjezd bude umožněn pouze MHD.
Objízdná trasa: z centra povede obousměrná objízdná trasa Sukova třída – nám. Republiky –   Karla IV. – Anenská –  S. K. Neumanna – Pod Břízkami, případně Palackého třída na silnici č. I/37 (křižovatka Paramo). 

III. ETAPA
Termín: od 20. 10. do 2. 11.
Rozsah: oprava objízdné trasy silnice č. II/324, v úseku od okružní křižovatky v Dražkovicích po křižovatku s ul. Staňkova/ul. Svobody (včetně této křižovatky).
V termínu od 20. 10. do 24. 10. bude prováděno frézování krytu vozovky a od 25. 10. do 2. 11. pokládka krytu (po polovinách vozovky).
Objízdná trasa: Tato etapa se bude konat za běžného silničního provozu.
Pouze 25. 10. až 2. 11. budou uzavřeny kolmé přejezdy opravovaného úseku.

Teplého ulice se otevřela o dva týdny dříve, než bylo v plánu

Pardubický kraj letos pokračuje v opravách povrchu vozovek pardubických silnic. Loni se pokládal tichý povrch na Hradecké ulici a kompletní opravy se dočkala také Teplého ulice.
Její uzavírka ale nakonec řidičům přinesla méně starostí, než se původně čekalo. Navíc šla rekonstrukce celkem rychle a Teplého ulice se tak motoristům otevřela o dva týdny dříve, než bylo v plánu. Nyní by právě tato ulice měla v některých etapách sloužit jako objízdná trasa.

Stavba trvající přes čtyři měsíce stála 19 milionů korun a z 85 procent ji zaplatily evropské fondy prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Zbylých 15 procent uhradil Pardubický kraj. Oprava se dotkla rovněž trolejového vedení.

„Jako součást projektu byly modernizovány krytové vrstvy včetně odvodnění a sanovány podkladní vrstvy v místech výskytu trvalých deformací. Současně byla provedena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek k nemovitostem," vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek.

„Úsek dlouhý přibližně 1,2 kilometru je součástí projektu modernizace dvou silnic v Pardubicích. Práce v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha se uskuteční v období od jara do podzimu roku 2014," doplnil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost.