Jejím hlavním hostem bude proslulá architektka a designérka Eva Jiřičná.
Součástí veřejné přednášky bude také slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže pro všechny pardubické základní školy nazvané Moje město.

Děti v ní dostaly za úkol jakoukoliv technikou nakreslit město, ve kterém by se jim krásně žilo. „Nejlepší práce budou vystaveny při Městských slavnostech – festivalu Zrcadlo umění 2016," nechala se slyšet ředitelka Kulturního centra Pardubice Markéta Ondroušková.

Jaký dopad mají nové stavby?

Už naši předkové si na začátku minulého století kladli otázku, jak propojit dějinné stopy s tehdejší moderní výstavbou, narůstající dopravou, funkčními zelenými plochami a zónami klidu. Jak ale veřejný prostor stvořit tak, aby ve vzájemném souladu a harmonii koexistovaly historické městské části s novými administrativními celky, moderní bytovou zástavbou a dopravní infrastrukturou? I na tuto otázku se pokusí zítřejší přednáška odpovědět.

Měla by se zabývat také tím, jak zabránit tomu, aby se historická centra měst vyprazdňovala a nepřibývalo v nich pouze administrativních budov plných zaměstnanců, nebo jak ohlídat kvalitu nových staveb a jejich dopad na veřejný prostor.

Občané budou mít možnost se vyjádřit

„Otázek je mnohem více a odpovědi na ně by měly ukázat, jakou cestou kráčí současná architektura i urbanismus. A co je nejdůležitější, srdečně zváni a vítáni jsou pardubičtí občané, protože právě oni by měli dát jasně najevo, v jakém městě chtějí žít," vyjádřila se za pořadatele ředitelka Kulturního centra Pardubice Markéta Ondroušková.

Přednáška chce představit města 21. století – Pardubice nevyjímaje – jako odolná, zdravá, konkurenceschopná, stimulující místní ekonomiku a společenský život.

Hlavní roli v tomto procesu hraje strategie územního plánování, zaměřená především na estetiku, veřejný prostor a udržitelnou městskou mobilitu.

Architekti by měli načrtnout takový model, který splní všechna tato kritéria, ale zohlední to základní.
Ve městě 21. století se musí lidem především dobře žít.

Přednáška je zcela zdarma

Součástí doprovodných akcí této mimořádné přednášky je i plánovaná obrazová expozice realizací architektky a designérky Evy Jiřičné v prostoru nově rekonstruované Machoňovy pasáže.
Vstupné na úterní přednášku je zdarma.