Při dvoudenní návštěvě se uskutečnila setkání jak v Pardubicích, kde si prohlédli kampus a nový výukový areál, tak na Fakultě restaurování v Litomyšli. Delegace navštívila i zámek Nové Hrady.

Zástupci obou institucí si zrekapitulovali dosavadní desetiletou spolupráci a prodiskutovali další možnosti spolupráce budoucí. (als)