Prohlídka Tajný kryt (11. února od 10 a od 13 hodin) zavede děti do krytu vybudovaného v době studené války v zámeckém valu. V případě útoku nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce. „Návštěvníci se ocitnou v kůži příslušníků civilní obrany a vyzkouší, jak řídit záchranné operace. Na vlastní oči uvidí, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkouší, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu,“ slibuje lektor František Kašpárek.

„Na středu 12. února od 10 hodin chystáme dílnu, kde se o starých řemeslech nejen mnoho dozvíte, ale vše si spolu s dětmi vyzkoušíte. Poznáte materiál, nástroje a pracovní postupy různých řemeslníků - provazníka, dráteníka, tesaře a dalších. Hotové výrobky si odnesete domů,“ uvádí Kašpárek.

Ve čtvrtek 13. února od 14 hodin začíná procházka pro děti a jejich rodiče, při které jim průvodci budou superhrdinové a seznámí je s příběhy vepsanými do ulic Pardubic. Začíná u brány Zámku Pardubice, na které se jeden takový příběh odehrává na reliéfní desce s pernštejnskou rodovou pověstí. Procházka nevynechá ani Dům U Jonáše s průčelím zobrazujícím proroka Jonáše přímo v rozevřených čelistech velryby.

Místa je nutné rezervovat na webu www.vcm.cz/akce/jarni-prazdniny-v-muzeu/