V pobočce České pošty u pardubického vlakového nádraží je možné si od 9 do 17 hodin nakoupit výrobky žáků a klientů školy Svítání s velikonoční tematikou. Od pošty se mohou zájemci vypravit na jarní autistickou stezku Palackého třídou.

Pět zážitkových stanovišť je od 10 do 12 hodin dovede až do Paláce Pardubice. V tamním kongresovém centru se od 11 hodin uskuteční autistická konference, na kterou přijala pozvání řada respektovaných odborníků.

V přízemí Paláce bude škola Svítání od 12 až do 17 hodin míchat koktejl plný hudebních vystoupení, zajímavých rozhovorů a prezentací. „Naším cílem je formou poutavého programu seznámit veřejnost s problematikou péče o osoby s poruchou autistického spektra,“ uvedla ředitelka školy Svítání Miluše Horská.