Prodejnu drogerie či second-handu, bývalou provozovnu pečovatelské služby, kterou lze po kolaudaci opět užívat jako byt anebo skautskou klubovnu, budou moci v nejbližší době získat zájemci v dražbě. Prostory prodává město Pardubice na základě rozhodnutí zastupitelstva. „V první fázi, v dražbách 5. listopadu, budou nabídnuty k prodeji čtyři nemovitosti, další dražba se uskuteční 3. prosince, další dvě pak v příštím roce," řekl náměstek primátorky Michal Koláček. Pardubice se rozhodly prodat pro ně postradatelné nemovitosti, které není nutné dále držet v majetku města. Návrh na prodej konkrétních nemovitostí vznikl porovnáním nároků na správu a údržbu v budoucích letech a výnosů z pronájmu. „Všechny nemovitosti, nebytové prostory nebo samostatné objekty, budou nabízeny ve veřejné dobrovolné dražbě a vyvolávací cena bude činit 100 procent ceny v místě a čase obvyklé, určené znaleckým posudkem. Pokud jsou tyto nemovitosti obsazeny nájemcem, přejde nájemní smlouva spolu s přechodem vlastnictví nemovitosti na nového vlastníka. Dražby pro město provádí renomovaná realitní kancelář," informovala náš Deník Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.