V práci se setkává s dětmi, které konzumace alkoholu dovedla k záškoláctví i krádežím. „Rodiče často alkohol podceňují. Přichází 
k nám a říkají, naše dítě sice občas pije, ale nekouří trávu a ani nebere jiné drogy, takže to není tak zlé. My jsme v jeho věku pili také," popisuje přístup některých otců a matek. „Opak je pravdou. Alkohol je lehko přístupná, levná a velice nebezpečná droga," říká Jiří Knoll.

Už na druhém stupni základních škol je u některých školáků oblíbené krabicové víno i tvrdý alkohol. Koupí si krabici či lahev, společně popijí hned ráno před prvním zvoněním či o polední přestávce a dalšího vyučování se pak často nezúčastní. „Boj proti alkoholu na školách je v současné době bohužel trochu stranou. V popředí je prevence šikany a agresivity," dodává Jiří Knoll. Domnívá se, že ministerstvo školství by se v příštích letech mělo zaměřit právě na prevenci požívání alkoholu u dětí.