Podnikatelé ale sepsali dopis, ve kterém žádali o zachování dvousměrného provozu v této lokalitě Přelouče. Zastupitelé nyní dali souhlas s tím, aby byla zpracována i druhá studie. „Obě varianty se poté porovnají z hlediska jejich výhod a nevýhod, a to na společném pracovním jednání se zástupci podnikatelů. Poté se rozhodne o realizaci jedné z variant,“ uvedla mluvčí města Jiřina Hutlová.

Zásadní dopravní změny v historickém centru Přelouče nastaly během letoška. Po rekonstrukci části ulice Pražská a Hradecká je nyní příjezd na Masarykovo náměstí a výjezd z něj veden jednosměrně. Ve stejném trendu chtěla radnice pokračovat až k Václavskému náměstí.