Senioři a dárci krve budou moci od září jezdit pardubickou hromadnou dopravou zdarma.

Jenže každá sleva něco stojí. Jízdné „zdarma“ rozpočet města zatíží částkou až 9 milionů korun – v případě, že s nataženou rukou přijde opravdu každý, kdo má podle nových podmínek na plně dotované jízdné nárok.

AŽ DESET TISÍC LIDÍ

„Vycházeli jsme z počtu seniorpasů, a těch je necelých osm tisíc. Řádově je na ně dotace 3 miliony korun za poloviční jízdné. Bude-li to nyní dvojnásobek, tak to bude částka až 7 milionů. Ale máme tu pravděpodobně další dva tisíce lidí, kterým se seniorpas zatím stále nevyplatil. Je předpoklad, že nyní přijdou i oni, a to jsou další 2 miliony korun. Celkem tedy až 9 milionů korun, kdyby přišli všichni, kteří na to nárok mají,“ vypočítal Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic.

„Vedle Senior taxi je to další vstřícný krok k dopravním možnostem pro seniory,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký (ČSSD).

Tarifní změny se týkají dvou skupin osob. Tou první jsou občané starší sedmdesáti let, kteří mají trvalé bydliště na území statutárního města Pardubice. Bezplatné jízdné budou mít nově i dárci krve, konkrétně držitelé Jánského medaile, Zlatého kříže Českého červeného kříže všech tříd a držitelé plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života. Svůj nárok na bezplatnou přepravu budou prokazovat průkazem vydaným dopravcem. „Dopravní podnik tedy držiteli nahraje na Pardubickou kartu bezplatný tarif na základě předložení potvrzení o odběrech příslušnou transfúzní stanicí a po předložení dokladu totožnosti,“ doplnil ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Zájemci budou moci žádost o dotaci vyplnit u Dopravního podniku města Pardubic. Držitelé Pardubické karty zaplatí třicetikorunový poplatek za podání žádosti, kdo ji nevlastní, bude si muset na její vystavení připravit ještě minimálně 130 korun.

Město od roku 2016 dotuje i žákovské jízdné. Původní slib sociální demokracie sice zněl, že i děti do patnácti let budou jezdit zdarma, ten se ale naplnění nedočkal.

KOMENTÁŘ: Jízdné zdarma. Před volbami. Asi náhoda

Jak s jedním slibem pokrýt dvoje volby. Zlevnit jízdné a stranické pokladny to nebude stát ani korunu, protože to zatáhne městský erár. Názorně to předvedla současná pardubická vládní koalice ve složení ANO, ČSSD, TOP09.

Zatímco před čtyřmi lety lákali politici (nejvíce ČSSD) voliče na slib, že jízdné pro děti a seniory bude zdarma, jeho dotažení v realitu se přes všechny překážky jako většina v zastupitelstvu „podařilo“ až k letošnímu prvnímu září. Po čtyřech letech nečinnosti. Měsíc před říjnovými komunálními volbami. Přímo do vrcholící předvolební kampaně. To prostě úplně náhodou vyšlo přesně takhle na den, přátelé!

Je diskutabilní, zda ty čtyři stovky skutečně vytrhnou něčí rozpočet. Vydávat ale tento čirý předvolební populismus za bohulibou aktivitu a navíc splnění předvolebního slibu starého čtyři roky, to už je spíš výsměch voličům. I na tohle byste, vážení voliči, neměli zapomínat u volebních uren.