Jsou politické strany a jejich členové, kteří v zastupitelstvu města Pardubic navrhli a odsouhlasili městské obvody se současnou činností, ochotni nám, obyčejným občanům, poskytnout vysvětlení, které důvody je k tomuto vedly?

Názor, že městské obvody se současnou činností byly zřízeny z důvodu kratší vzdálenosti pro občany, kteří si potřebují vyřídit na úřadech své záležitosti, je irelevantní.

Bylo zřízení městských obvodů záměrem zastupitelstva na vytvoření trafik pro občany z komunální politiky, nebo důvod zaměstnanosti, či co?
Je veřejným tajemstvím, že občany města Pardubic roční náklady na tyto obvody z rozpočtu města přijdou asi na devadesát milionů korun jenom na mzdách. Kde jsou náklady za otop, elektrickou energii, vodu a v neposlední řadě i poplatky za používané prostory?

Městské obvody? Příliš drahý luxus

Nezdá se Vám, vážení zastupitelé, že provozování těchto obvodů v současné činnosti je pro město, které nemá sto tisíc obyvatel, příliš drahý luxus?
V neposlední řadě zřízením těchto obvodů byla funkce primátora z dosti velké části degradována. Či se mýlím?

Vážení zastupitelé, je nejvyšší čas, aby zastupitelstvo města začalo konat více pro úsporu rozpočtu města, a to tím, že zruší městské obvody se současnou činností.

Domnívám se, že máte nyní možnost jenom chtít, a to na základě zákona 128/2000 Sbírky ze dne 12. dubna roku 2000 o obcích (obecní zřízení), část první, hlava I, díl 3, paragraf 20, odstavec 1. Cituji: „Městský obvod nebo městskou část ve statutárním městě (díl l, paragraf 4 – pozn. autora) lze zřídit nebo zrušit na základě rozhodnutí zastupitelstva města, pokud do třiceti dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán návrh na konání místního referenda o této věci.“

Za cenu konání místního referenda a zrušení městských obvodů se současnou činností by byly v rozpočtu města úspory, o čemž jsem přesvědčen.
V Radničním zpravodaji z června letošního roku na straně sedm je mimo jiné článek o likvidaci odpadů v Pardubicích. Dle tohoto článku se od občanů za rok vybere zhruba třicet pět milionů korun, ale potřeba je více než sedmdesát milionů korun.

Nyní má zastupitelstvo města velkou příležitost pro občany města Pardubic udělat dobrou věc, jenom chtít – do konce letošního roku zrušit městské obvody se současnou činností. Ušetří se tím finanční prostředky (věřím, že tímto rozhodnutím bude úspora více jak čtyřicet milionů korun), které by mohly být převedeny do rozpočtu na likvidaci komunálního odpadu v Pardubicích.

Chtěli bychom být více informovaní

Za takovéto rozhodnutí Vám bude minimálně devadesát procent občanů Pardubic vděčných, že jejich zastupování myslíte opravdu vážně.
Na základě úspor z obvodů by poplatek pro občany za komunální odpad pro rok 2012 mohl zůstat na částce pět set korun na občana.

Prosím a žádám Magistrát města Pardubic, aby byly v Radničním zpravodaji zveřejněny lepší informace o nákladech za svoz komunálního odpadu v Pardubicích (kolik pracovníků se využívá, jaké jsou roční mzdy těchto pracovníků, kolik vozů se využívá pro svoz komunálního odpadu, kolik kilometrů se najezdí za den, za rok a případné další informace).

Zajisté by zajímalo více občanů – nejen mě – proč jezdí pro komunální odpad do stejných částí Pardubic ve stejný den dvě auta – auto Služeb města Pardubic a firma Marius Pedersen. Pro tříděný odpad jezdí jiná auta. Nenašlo by se úspornější řešení?
Vyzývám tímto článkem všechny spoluobčany města Pardubic, aby dali na vědomí zástupcům v městském zastupitelstvu svůj názor o činnosti městských obvodů.

Zda jsou rádi, že mají krátkou vzdálenost pro vyřizování svých záležitostí na úřadě, či raději zaplatí vyšší daně z pozemků, nemovitostí nebo vyšší poplatky za komunální odpadky při zachování stávajících městských obvodů.

Antonín Dvořák, Pardubice