Osm let už je pro změnu pohřešovaný Nikolas Zedníček, kterému bylo v době zmizení osm let.

Mezinárodní den pohřešovaných dětí, tzv. „Pomněnkový den“, připomíná událost z New Yorku z roku 1979, kdy se při cestě do školy ztratil šestiletý Etan. Přes veškerá usilovná pátrání se ho nepodařilo nalézt. V tu dobu kvetly pomněnky, a tak se díky tomu staly symbolem pohřešovaných dětí a od roku 1986 i Mezinárodního dne pohřešovaných dětí.

Malé děti se ztrácejí stále, nejčastěji při kulturních akcích nebo v obchodních domech. Krajští policejní preventisté proto v rámci Pomněnkového dne i letos navštívili množství základních a mateřských škol. "Dětem vysvětlujeme, co dělat, když se ztratí, jak se chovat. Brečení nepomůže, je důležité přivolat si pomoc. Měly by znát své jméno a bydliště, ideální je mít na ruce gumový kroužek s telefonním číslem rodičů," řekla Lenka Vilímková z oddělení tisku a prevence krajského ředitelství policie.

Poslechněte si výzvu policie k Pomněnkovému dni:

Policejní mluvčí k Pomněnkovému dni | Audio: Policie ČR

Pro rodiče je pohřešování děcka velmi stresující. "Mně se ztratila dcerka v pardubickém obchoďáku a zažila jsem šílené okamžiky hrůzy. Srdce mi bušilo, nechala jsem ji vyvolat, ale marně. Dvacet minut nebyla k nalezení, byly jí teprve tři roky. Nakonec ji nějaká paní nalezla pod regálem s potravinami, kde si holčička vychutnávala čokoládu. Nikdy na ten zážitek nezapomenu a vždycky, když vidím samotné dítě, jdu k němu a ptám se, zda se neztratilo," svěřila se Renata z malé vesničky u Skutče.

Pohřešované děti v Česku k 25. květnu 2023:

Jsou to Pomněnkové děti. Policie jich hledá desítky, v kraji se pohřešují tři

I pro rodiče má policie několik rad: Čím nižší je věk pohřešovaného, tím rychleji by měla být policie kontaktována. "Potřebujeme znát podrobný popis dítěte včetně výraznějších znamení jako jsou pihy, jizvy, brýle, vady řeči a podobně. Dále je to popis oblečení, ve kterém bylo dítě naposledy spatřeno, jeho zdravotní stav a aktuální fotografie," upřesnila Lenka Vilímková.

Naštěstí, po většině dětí, které se nevrátí včas domů, nemusí být ani vyhlášeno pátrání. Jde o případy, kdy děti „zapomenou na čas“ a opozdí se u kamarádů či příbuzných a rodiče zapomenou informovat. Policie proto radí zachovat klid a nejprve kontaktovat příbuzné, kamarády nebo sousedy. Ovšem, pokud dítě není k nalezení, je nutné okamžitě se obrátit na policii.

VIDEO: Před dvěma lety Policie České republiky navázala spolupráci s Markem Ztraceným a vznikl projekt ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden, který si klade za cíl upozornit na problematiku pohřešovaných dětí a na mechanismus pátrání po nich. Podívejte se:

Policie České republiky navázala spolupráci s Markem Ztraceným a vznikl projekt ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden, který si klade za cíl upozornit na problematiku pohřešovaných dětí a na mechanismus pátrání po nich. | Video: Policie ČR

Pohřešovaný nebo hledaný?

Pohřešovanou osobou

je člověk, kterého postrádá rodina jeho nejbližší, je to ten, který se nevrátil domů, do svého bydliště, do dětského domova apod. nebo ten který zabloudil, osoby, které zmizely za podezřelých okolností a mohou se stát obětí trestné činnosti, které mohou být v nebezpečí náhodné smrti, újmy na zdraví nebo jiné újmy.

Pohřešovanou osobou je ten, k němuž bylo učiněno oznámení o pohřešování a není známo, kde se zdržuje nebo pohybuje.

Pohřešovanou osobou kromě členů rodiny mohou být svěřenci dětských a výchovných ústavů pro mládež. Termínem “dítě v ohrožení“ se rozumí dítě, které by mohlo být ohroženo na životě nebo zdraví, nebo je prokazatelně fyzicky nebo psychicky handicapované.

Hledanou osobou

je člověk, který je účastníkem trestního řízení ( má již co dočinění se zákonem a orgány činnými v trestním řízení - policie, státní zastupitelství, soudy).

Jedná se osoby, které policie hledá z nějakého důvodu, mohou to být osoby podezřelé z trestné činnosti, na které vydal státní zástupce předchozí souhlas nebo příkaz k jejich zadržení, odsouzení, kteří nenastoupili do výkonu trestu, neplatiči výživného, osoby, které se vyhýbají právním úkonům, osoby na které byl vydán evropský nebo mezinárodní rozkaz k zatčení, uprchlí odsouzení z výkonu trestu apod. Hledanou osobou mohou být také ti, kteří uprchli ze zařízení pro výkon ochranného léčení, do kterých byli umístěni na základě rozhodnutí soudu nebo také vojáci v činné službě, kteří se svémocně vzdálili od útvarů, kteří se vyhýbají plnění vojenského úkolu, nevrátili se z vycházky nebo dovolené.

Hledaným je také cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců.

Existuje také tzv. pátrání po pobytu. Jedná se o pátrání po osobách, které je nutno vyslechnout jako svědky v rámci trestního řízení, ale není možné je dostihnout na uvedených adresách. (Zdroj: FB Bezpečí pro dítě)