Dlouhodobá snaha o zřízení plnohodnotného krajského soudu a dalších justičních orgánů v Pardubicích zřejmě konečně nese kýžené ovoce. „Ministerstvo spravedlnosti nám definitivně potvrdilo, že komplex pro krajskou justici bude skutečně stát v ulici Na Spravedlnosti,“ konstatoval vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.

Směna pozemků

„Kraj a město společně koupí dotčené pozemky od soukromého vlastníka, což projednají nejbližší zasedání zastupitelstev obou samospráv. Takto získaný pozemek samosprávy smění se státem, respektive ministerstvem spravedlnosti, za jiný státní pozemek v krajském městě. Celá transakce, která by se měla uskutečnit v následujících měsících, umožní položení základního kamene tohoto dlouho řešeného problému,“ informoval náš Deník Roman Línek.

„Budou se moci spustit i potřebné projekční a přípravné práce, aby nejdéle v roce 2012 celý komplex pro krajské, případně i okresní justiční orgány byl dokončen,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje.

V nové budově by měly najít místo čtyři instituce – krajský a okresní soud a krajské a okresní státní zastupitelství.

O vhodném místě pro justiční palác se dlouho uvažovalo. Původně byla ve hře kasárna T. G. Masaryka, které však ještě několik let bude obývat armáda. Další variantou byla budova Fakulty chemicko–technologické Univerzity Pardubice na náměstí Čsl. legií i prostor mateřské školy Na Třísle vedle okresního soudu. Objekt ovšem nebyl dostatečně velký a v okolí chyběla parkovací místa. Padl i návrh postavit justiční palác v areálu bývalé teplárny na Karlovině. Po čase se ale zjistilo, že i v tomto případě je pro takovou stavbu málo místa.