1710 byl položen základní kámen kostela Sedmibolestné Panny Marie v Pardubicích, krátce zvaného Kostelíček
1776 se konala v Přelouči slavnost u příležitosti dokončení stavební rekonstrukce Svatopolského areálu
1776 potvrdila císařovna Marie Terezie městu Přelouči všechna dosavadní privilegia
1831 se narodil Josef Sokol, učitel, autor učebnic, editor knih pro mládež, čestný občan rodného Horního Jelení
1879 se narodil Artur Steiner, majitel pojišťovací kanceláře v rodných Pardubicích
1880 zemřel v Pardubicích MUDr. Marek Pick, lékař při státní dráze v Pardubicích a lékař parforsních honů
1881 se narodil Josef Černohous, pardubický továrník, od 8. 5. 1945 historicky první předseda pardubického MNV
1882 se narodil JUDr. Otakar Vičař, od 1934 přednosta Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích
1892 se narodil Ing. arch. Vojtěch Kerhart, autor projektu kasáren TGM na Zborovském náměstí v Pardubicích
1899 se narodil Ing. Jan Jansa, býv. místoředitel Explosie v Semtíně, kde založil symfonický orchestr, jehož byl dirigentem
1909 zemřel v Pardubicích Viktor Hlubůček, pokladník pardubického městského důchodu
1910 byla zahájena stavba budovy dnešní ZŠ v ulici bratranců Veverkových na místě bývalého pernštejnského hřbitova
1914 se narodil Josef Elsner, 17 let (1951-68) herec a režisér ve VČD v Pardubicích
1924 zemřel František Jedlička, majitel hudební školy v Pardubicích
1931 se narodila v Pardubicích Eva Rybáková, sochařka v Praze
1934 se narodil v Pardubicích MUDr. Miroslav Halada, 40 roků praktický lékař v Dašicích