Pietní akt v místě tehdejšího popraviště se uskutečnil navzdory silnému dešti.
Čestnou stráž kolem pomníku padlým obyvatelům, kteří padli za oběť brutální odplatě drželi krom členů Klubu vojenské historie Pardubice v dobových uniformách vítězných mocností také děti ze základních škol Včelákov a Skuteč.
Jejich žáci na památku svých pěti spolužáků, kteří pocházeli z osady Ležáky a později zahynuli v pojízdných plynových komorách polského koncentračního tábora Chelmno, přinesli na místo tehdejšího popraviště také lucerničkyse symbolickým Ohněm (bez)naděje zapáleným na místě bývalé osady Ležáky.

Dětská pouť dnes pokračuje do Prahy ke kostelu v Resslově ulici, kde parašutisté, kteří zlikvidovali Heydricha, zahynuli v boji s Němci.