Zatímco loni touhle dobou už byly zápisy do prvních tříd v plném proudu, letos je všechno jinak. Podle novely školského zákona půjdou letos děti k zápisům až v dubnu.

Město Pardubice stanovilo pro své základní školy termín 5. a 6. dubna. Ale čas na zápisy je až do konce čtvrtého měsíce roku.

Pedagogové nejsou z této změny nadšení. „Osobně nevím, proč se k tomu přistoupilo. Systém, ve kterém zápisy probíhaly v lednu a únoru, podle mého názoru dobře fungoval," domnívá se ředitel Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll. S argumentem, že děti budou v době zápisu starší, a tudíž zralejší, a předejde se zbytečným odkladům školní docházky, se příliš neztotožňuje. Rodiče školáka žádající o odklad by se měli snažit mít výsledky vyšetření dítěte již před samotným zápisem.

„S posuzováním školní zralosti začneme přibližně za čtrnáct dní, abychom zvládli většinu žádostí včas vyřídit," uvedl Knoll. Jen část vyšetření se uskuteční později, a to zejména u dětí, kterým navrhnou odložení docházky až učitelé u zápisu.

Posunutí termínu zápisů nepovažuje za ideální ani ředitelka Základní školy Prodloužená v Pardubicích Jana Smetanová.

BYROKRATICKÝ MOLOCH

„Pokud budu muset otevřít více tříd, než plánuji, zkracuje se mi doba na nalezení nového pedagoga. Také podávání žádostí o odklad není dořešeno. Rodič sice musí dát u zápisu v dubnu žádost, ale ne každý ji bude mít doloženou i doporučením od dětského lékaře a z pedagogicko – psychologické poradny. Vznikne mi tak více administrativy, protože budu přerušovat řízení, vyzývat v určené lhůtě k odstranění nedostatků, a stejně nebudu mít odklady vyřešené dříve než v minulých letech," obává se Jana Smetanová.

„Aby rodiče stihli vyřídit doporučení před zápisem, musí s dítětem do poradny v únoru nebo v březnu, takže ani děti nebudou zralejší při posuzování odkladu," dodává. Ministerstvo navíc přikazuje školám nově vydávat rodičům prokazatelně informace o tom, jak mají děti připravit na školní docházku. „Administrativa narůstá a ze zápisů se stává další byrokratický moloch. Do zápisu se u nás musejí zapojit všichni učitelé z prvního i druhého stupně, abychom měli v pořádku předepsanou dokumentaci a paní učitelky měly čas na příjemné popovídání si s dětmi při jejich prvním vstupu do školy," vysvětluje ředitelka pardubické ZŠ Prodloužená.

Někteří odborníci varují, že pedagogicko-psychologické poradny budou v důsledku nových termínů zahlcené a nápor nezvládnou. Kolapsu se ředitel pardubické poradny Jiří Knoll neobává. „Rodiče se na vyšetření obyčejně objednávají včas, buď z vlastní iniciativy a vlastního pocitu, anebo na doporučení učitelky v mateřské škole. Není mnoho těch, kdo čekají na poslední chvíli. Spíš mají někteří tendenci to uspěchat a s dětmi přichází třeba už po prázdninách, vlastně rok před případným zahájením školní docházky, a to je opravdu brzy, v tu dobu ještě nemá vyšetření školní zralosti smysl," upřesňuje Jiří Knoll.

DO ŠKOLY BEZ DÍTĚTE

V novele školského zákona ho překvapilo ještě jedno nové ustanovení platné od letošního roku. Podle něj již nejsou rodiče povinni se k zápisu dostavit s dítětem. „Stačí, když přijdou sami a dítě zapíšou. Může se tak stát, že v září do školy nastoupí nezralé dítě, které se bude nějakou dobu trápit a pak se složitě vracet od mateřské školy. I dnes takové případy řešíme, ale je jich minimum," uzavírá Jiří Knoll.